chevron-down Pijl naar links Pijl naar rechts Sluiten Linkedin Vergrootglas

Connecting Diaspora for Development (CD4D)

CD4D project afgelopen – Tweede fase binnenkort verwacht!

Implementatieperiode: April 2016 - 30 Juni 2019

Doel van het CD4D project is om diaspora experts uit vijf doellanden te laten bijdragen aan de ontwikkeling van hun land van oorsprong door middel van kennisoverdracht en capaciteitsopbouw.

Sinds 2004 verzorgen wij tijdelijke uitzendingen voor professionals met een migratieachtergrond aan die hun kennis en ervaring ten dienste willen stellen van hun land van oorsprong. Vanwege de culturele en taalkundige affiniteit met hun land van oorsprong en hun grote betrokkenheid zijn zij zeer geschikt om bij te dragen aan de ontwikkeling van de betreffende landen. Het huidige CD4D project is gestart in 2016 en wordt gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De CD4D methode

De diaspora-gemeenschappen in Nederland beschikken over een aanzienlijk aantal professionals. Hun landen van herkomst hebben daarentegen te maken met brain drain en beschikken vaak onvoldoende over gekwalificeerd personeel. Door tijdelijke uitzendingen, in-situ of online, worden deskundigen uit de diaspora in Nederland verbonden aan instellingen in hun land van herkomst met het doel hun kennis en expertise te delen. Om de impact van de opdrachten te versterken kunnen we tevens stages en opleidingsmogelijkheden aanbieden aan vertegenwoordigers van geselecteerde instellingen. De effecten van het project worden geëvalueerd door de Maastricht Graduate School of Governance van Maastricht University.

Het CD4D effect

Experts uit de diaspora kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het opzetten en onderhouden van duurzame banden tussen instellingen in Nederland en de doellanden. Het project stimuleert diverse samenwerkingen:

  • Banden tussen diaspora experts en vertegenwoordigers van gastinstellingen
  • Banden tussen instellingen in Nederland en gastinstellingen
  • Banden tussen diaspora experts onderling.

CD4D is vraaggestuurd, wat betekent dat alle opdrachten inspelen op concrete verzoeken voor capaciteitsopbouw door geïdentificeerde instellingen in een van de prioriteitssectoren: onderwijs, landbouw / plattelandsontwikkeling, gezondheidszorg, justitie / rechtsstaat. Het project is actief in de volgende landen:

  • Afghanistan
  • Ethiopië
  • Irak
  • Sierra Leone
  • Federale Republiek Somalië/Somaliland

 

 

De heer Bangura woont in Nederland maar keert vaak terug naar Sierra Leone om deel te nemen aan CD4D-opdrachten.