Vrijwillige terugkeer

IOM ondersteunt migranten die vrijwillig terugkeren naar het land van herkomst of doormigreren naar een derde land waar permanent verblijf is gewaarborgd (hervestiging).

Migratie en ontwikkeling

Lees op deze pagina hoe je als diaspora-lid kunt bijdragen aan de ontwikkeling van je land van herkomst.

Hier vind je informatie over onze migratie- en ontwikkelingsprojecten: Connecting Diaspora for Development (CD4D), Entrepreneurship by Diaspora for Development (ED4D), Work In Progress! en Mapping Diaspora.

Overkomst naar Nederland

In Nederland is IOM onder meer betrokken bij hervestiging, relocatie en gezinshereniging van vluchtelingen. Bekijk onze website of neem contact met ons op om te zien of wij u kunnen helpen.

 

Integratie

IOM Nederland ontwikkelt projecten die migranten helpen met hun integratie in hun nieuwe samenleving. Daarnaast willen we werkgevers en de ontvangende samenleving informeren over de positieve bijdrage die migranten leveren aan de Nederlandse maatschappij. Deze veelzijdige aanpak, gebaseerd op het bevorderen van wederzijds begrip, staat centraal in onze missie.

IOM Helpt:

met ordelijk en humaan migratiemanagement, ter bevordering van de internationale samenwerking op gebied van migratie,  door zoeken naar praktische oplossingen voor migratieproblemen en door humanitaire hulp te verlenen aan migranten in nood, inclusief vluchtelingen en binnenlandse ontheemden. 

Neem contact op Locaties Zoeken Vergrootglas

Bel IOM op 088-746-4466