chevron-down Pijl naar links Pijl naar rechts Sluiten Linkedin Vergrootglas

Vrijwillige terugkeer

IOM ondersteunt migranten die vrijwillig terugkeren naar het land van herkomst of doormigreren naar een derde land waar permanent verblijf is gewaarborgd (hervestiging).

Wij hebben vanwege maatregelen naar aanleiding van het coronavirus/COVID-19 onze werkzaamheden m.b.t. vrijwillige terugkeer aangepast. Vluchten zijn beperkt beschikbaar en ontvangende of transitlanden hebben vaak aanvullende restricties.
Binnen deze beperkingen zullen wij waar mogelijk migranten die willen terugkeren zo goed mogelijk bijstaan.
Alle counsellors zijn telefonisch bereikbaar, via hun directe nummers of via 088 746 4466.
Per geval kijken we of vrijwillige terugkeer mogelijk is.

Migratie en ontwikkeling

Maak je deel uit van een diasporagemeenschap en wil je iets terug doen voor je land van oorsprong?
Wij bieden mogelijkheden om je kennis en expertise in te zetten.

Hier vind je informatie over Connecting Diaspora for Development, fase 2 (CD4D2). 

Gezinshereniging

IOM ondersteunt migranten die zich willen herenigen met familieleden. Bekijk onze website of neem contact met ons op om te zien of wij u kunnen helpen.

IOM heeft door de maatregelen omtrent de COVID-19 uitbraak de werkzaamheden met betrekking tot Gezinshereniging aangepast. Houd er rekening mee dat vluchten beperkt beschikbaar zijn en andere (lokale) reisrestricties van toepassing kunnen zijn. Binnen deze beperkingen zal IOM waar mogelijk migranten die zich willen herenigen met familieleden zo goed mogelijk blijven bijstaan.

 

Inclusie van migranten, sociale cohesie en arbeidsmobiliteit

We voeren projecten uit die migranten helpen hun plek te vinden in de samenleving. Daarnaast helpen we onze partners (overheden, werkgevers, etc.) om de positieve bijdragen van migranten aan de maatschappij op waarde te schatten en te optimaliseren. Uitgangspunt van onze projecten is het bevorderen van gelijke kansen voor migranten en van sociale cohesie.

Wij faciliteren arbeidsmigratie door het matchen van talent buiten Europa met de vraag van Nederlands werkgevers. Arbeidsmobiliteit is een internationaal fenomeen: meer dan tweederde van het wereldwijde aantal migranten is arbeidsmigrant. Arbeidsmobiliteit heeft, mits goed gemanaged, veel voordelen voor migranten, voor landen van herkomst en voor de Europese economieën.

IOM Helpt:

hug 2 oekraine hulpMiljoenen mensen zijn gedwongen hun huizen te ontvluchten op zoek naar een veilig heenkomen.
De situatie verandert met het uur en de behoeften van kwetsbaren en ontheemden nemen drastisch toe.

IOM is sinds 1996 in Oekraïne en zet zich in om te blijven en essentiële hulp te bieden aan diegenen die het land ontvluchten, intern ontheemden, migranten en onderdanen van derde landen. We blijven inspelen op de groeiende humanitaire behoeften in het land en de regio.

Maar we kunnen dit niet alleen - help ons te blijven helpen.
Doneer vandaag nog om ons te helpen noodhulp te blijven bieden.
100% van de opbrengst gaat naar actie ter plaatse

09 5bd1dee43d donate for Ukraine IOM in Nederland

Neem contact op Locaties Zoeken Vergrootglas

Bel IOM :
+ 31 88 746 4466 (Vrijwillige terugkeer)  + 31 88 746 4444 (Gezinshereniging)