chevron-down Pijl naar links Pijl naar rechts Sluiten Linkedin Vergrootglas

Vrijwillige terugkeer

IOM ondersteunt migranten die vrijwillig terugkeren naar het land van herkomst of doormigreren naar een derde land waar permanent verblijf is gewaarborgd (hervestiging).

Wij hebben vanwege maatregelen naar aanleiding van het coronavirus/COVID-19 onze werkzaamheden m.b.t. vrijwillige terugkeer aangepast. Vluchten zijn beperkt beschikbaar en ontvangende of transitlanden hebben vaak aanvullende restricties.
Binnen deze beperkingen zullen wij waar mogelijk migranten die willen terugkeren zo goed mogelijk bijstaan.
Alle counsellors zijn telefonisch bereikbaar, via hun directe nummers of via 088 746 4466.
Per geval kijken we of vrijwillige terugkeer mogelijk is.

Migratie en ontwikkeling

Maak je deel uit van een diasporagemeenschap en wil je iets terug doen voor je land van oorsprong?
Wij bieden mogelijkheden om je kennis en expertise in te zetten.

Hier vind je informatie over Connecting Diaspora for Development, fase 2 (CD4D2). 

Gezinshereniging

IOM ondersteunt migranten die zich willen herenigen met familieleden. Bekijk onze website of neem contact met ons op om te zien of wij u kunnen helpen.

IOM heeft door de maatregelen omtrent de COVID-19 uitbraak de werkzaamheden met betrekking tot Gezinshereniging aangepast. Houd er rekening mee dat vluchten beperkt beschikbaar zijn en andere (lokale) reisrestricties van toepassing kunnen zijn. Binnen deze beperkingen zal IOM waar mogelijk migranten die zich willen herenigen met familieleden zo goed mogelijk blijven bijstaan.

 

Inclusie van migranten, sociale cohesie en arbeidsmobiliteit

We voeren projecten uit die migranten helpen hun plek te vinden in de samenleving. Daarnaast helpen we onze partners (overheden, werkgevers, etc.) om de positieve bijdragen van migranten aan de maatschappij op waarde te schatten en te optimaliseren. Uitgangspunt van onze projecten is het bevorderen van gelijke kansen voor migranten en van sociale cohesie.

Wij faciliteren arbeidsmigratie door het matchen van talent buiten Europa met de vraag van Nederlands werkgevers. Arbeidsmobiliteit is een internationaal fenomeen: meer dan tweederde van het wereldwijde aantal migranten is arbeidsmigrant. Arbeidsmobiliteit heeft, mits goed gemanaged, veel voordelen voor migranten, voor landen van herkomst en voor de Europese economieën.

IOM Helpt:

met ordelijk en humaan migratie­management, ter bevordering van de internationale samenwerking op gebied van migratie,  door zoeken naar praktische oplossingen voor migratieproblemen en door humanitaire hulp te verlenen aan migranten in nood, inclusief vluchtelingen en binnen­landse ontheemden. 

 

Neem contact op Locaties Zoeken Vergrootglas

Bel IOM :
+ 31 88 746 4466 (Vrijwillige terugkeer)  + 31 88 746 4444 (Gezinshereniging)