Vrijwillige terugkeer

IOM ondersteunt migranten die vrijwillig terugkeren naar het land van herkomst of doormigreren naar een derde land waar permanent verblijf is gewaarborgd (hervestiging).
Wij hebben door de maatregelen vanwege het Corona Virus/COVID19 onze werkzaamheden mbt vrijwillige terugkeer aangepast.
Vluchten zijn beperkt beschikbaar en ontvangende of transitlanden hebben vaak aanvullende restricties.
Binnen deze beperkingen zullen wij waar mogelijk migranten die willen terugkeren zo goed mogelijk bij blijven staan.
Alle counsellors zijn telefonisch bereikbaar, via hun directe nummers of via 088 746 4466.

Per geval kijken we of vrijwillige terugkeer mogelijk is. 

Migratie en ontwikkeling

Maak je deel uit van een diasporagemeenschap en wil je iets terug doen voor je land van oorsprong?
Wij bieden mogelijkheden om je kennis en expertise in te zetten.

Hier vind je informatie over Connecting Diaspora for Development, fase 2 (CD4D2).

Overkomst naar Nederland

In Nederland is IOM onder meer betrokken bij hervestiging, relocatie en gezinshereniging van vluchtelingen. Bekijk onze website of neem contact met ons op om te zien of wij u kunnen helpen.

 

Inclusie van migranten, sociale cohesie en arbeidsmobiliteit

Wij ontwikkelen projecten die migranten helpen met de integratie in hun nieuwe samenleving. Daarnaast informeren we werkgevers en de ontvangende samenleving over de positieve bijdrage die migranten leveren aan de Nederlandse maatschappij. Het betrekken van migranten en bevorderen van sociale cohesie staat centraal in onze missie.

Wij helpen bij het faciliteren van arbeidsmigratie door het matchen van talent van buiten Europa met Nederlandse werkgevers. Arbeidsmobiliteit is een internationaal fenomeen: meer dan twee derde van het totale aantal migranten zijn arbeidsmigranten. Arbeidsmobiliteit heeft, wanneer goed beheerd, veel voordeel voor de migranten, voor hun landen van herkomst en voor Europese economie

IOM Helpt:

met ordelijk en humaan migratiemanagement, ter bevordering van de internationale samenwerking op gebied van migratie,  door zoeken naar praktische oplossingen voor migratieproblemen en door humanitaire hulp te verlenen aan migranten in nood, inclusief vluchtelingen en binnenlandse ontheemden. 

Neem contact op Locaties Zoeken Vergrootglas

Bel IOM op 088-746-4466