chevron-down Pijl naar links Pijl naar rechts Sluiten Linkedin Vergrootglas

Herinnering aan IOM’s verleden

Uniek beeld van IOM’s rol rond de hervestiging van Europeanen na de Tweede Wereldoorlog

De Nederlandse vestiging van IOM is ontstaan uit de Nederlandse Emigratiedienst, een aantal ngo’s en het ministerie van Sociale Zaken, als onderdeel van de privatisering van overheidstaken in 1991. De Nederlandse Emigratiedienst was opdrachtgever van een collectie historische foto’s over migratie, die nadien zijn overgegaan naar IOM. De foto’s geven een uniek beeld van de emigratie uit Nederland en andere Europese landen in de naoorloge jaren.

Tienduizenden verlieten Nederland in de jaren vijftig en zestig, toen Nederland te maken kreeg met overbevolking. Er was te weinig werk, te weinig land en te weinig ruimte. De Nederlandse overheid stimuleerde emigratie naar landen als Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en Brazilië die na de oorlog juist tekorten hadden aan mensen.

Het foto-archief is overgedragen aan Nationaal Archief, als aanvulling op hun bestaande archief. Een selectie van de foto’s treft u hier aan.