chevron-down Pijl naar links Pijl naar rechts Sluiten Linkedin Vergrootglas

Over IOM

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), opgericht in 1951, is uitgegroeid tot de belangrijkste internationale organisatie ter wereld op het gebied van migratie. IOM is aangesloten bij de Verenigde Naties. Uitgangspunt voor IOM is dat humane en ordelijke migratie zowel migranten als de gehele samenleving ten goede komt.

Met 174 lidstaten, 8 landen met waarnemersstatus en kantoren in meer dan 100 landen werken wij aan:

  • het bevorderen van ordelijke en humane migratie;
  • het stimuleren van internationale samenwerking op het gebied van migratie;
  • het uitvoeren van initiatieven en projecten op het gebied van migratie;
  • het geven van humanitaire hulp aan migranten die in nood verkeren, waaronder vluchtelingen en mensen die op de vlucht zijn binnen de eigen landsgrenzen.

Sinds 1991 heeft IOM een kantoor in Nederland. Onze projecten liggen op het gebied van vrijwillige terugkeer en herintegratie, de overkomst van vluchtelingen die in aanmerking komen voor hervestiging, gezinshereniging, het bevorderen van integratie en arbeidsmarktparticipatie en tijdelijke uitzendingen van hoger diaspora experts naar hun land van herkomst.

Vrijwillige terugkeer en herintegratie

We ondersteunen migranten die vrijwillig willen terugkeren naar hun land van herkomst met hun duurzame herintegratie. De ondersteuning bestaat uit voorlichting en counselling, het verzorgen van reisdocumenten en de reis en het stimuleren van herintegratie in het land van herkomst.
We zijn voorstander van het bieden van herintegratieondersteuning; voor een geslaagde herintegratie is respect voor de menselijke waardigheid een belangrijke voorwaarde. Via ons wereldwijde netwerk bieden we individuele herintegratieondersteuning in natura, zoals hulp bij het opzetten van inkomstengenererende activiteiten of het financieren van een opleiding. Specifieke begeleiding is er voor migranten met gezondheidsproblemen, slachtoffers van mensenhandel, alleenstaande minderjarige vreemdelingen, (eenouder)gezinnen met minderjarige kinderen en ongedocumenteerde migranten.

Migratie en ontwikkeling

Door diaspora te betrekken bij ontwikkelingsinitiatieven en door het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen landen van herkomst en bestemming versterken we de relatie tussen migratie en ontwikkeling.

Diaspora for Development 2 (CD4D2) stelt professionals uit de diaspora in de gelegenheid om hun kennis en expertise in te zetten voor de ontwikkeling van hun land van herkomst. Door fysieke en virtuele uitzendingen verbinden deze professionals uit Nederland, andere EU-lidstaten en het Verenigd Koninkrijk zich aan instellingen in hun land van herkomst.

Hervestiging en gezinshereniging

We regelen de overkomst van vluchtelingen die in aanmerking komen voor hervestiging in nauwe  samenwerking met onze kantoren in de landen van vertrek en met partnerorganisaties. Wij bieden ook assistentie aan gezinsleden die in aanmerking komen voor de hereniging met hun gezin in Nederland. We regelen hun reis en fungeert als contactpunt voor de familieleden en sponsors in Nederland.

IOM biedt ook assistentie aan gezinsleden die in aanmerking komen voor hereniging met hun familie in Nederland. IOM regelt hun reis en fungeert als contactpunt voor de familieleden en sponsors in Nederland.

Integratie van migranten en sociale cohesie

We assisteren migranten met hun integratie in de maatschappij. Met de gemeente Tilburg werken we binnen het INCLUD-EU project aan expertisebevordering van lokale en regionale overheden in de regio Hart van Brabant. Doel is het verbeteren van de integratie van statushouders.

Mobiliteit van arbeid en vaardigheden

Om de tekorten op de Europese arbeidsmarkt terug te dringen, richten we ons samen met de Netherlands-African Business Council (NABC) op bedrijven die opgeleide arbeidsmigranten willen inzetten uit Nigeria en Senegal. Via het MATCH project stellen we hen in staat om tijdelijk te werken bij Nederlandse bedrijven met aantoonbare tekorten aan arbeidskrachten, waar­onder ICT, technologie en digitalisering.