Nederland vrijwillig verlaten

Mocht je erover denken Nederland te verlaten om terug te gaan naar je land van herkomst dan kunnen we je hierbij helpen. IOM’s vrijwillige terugkeerondersteuning is een kosteloze service beschikbaar voor alle migranten onafhankelijk van hun status in Nederland.

Je kunt vrijblijvend met ons in gesprek gaan zonder enige verplichtingen. Alles wat je met ons bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Wij kunnen je informeren over ondersteuning voorafgaand, tijdens en na je vertrek. Alle vragen met betrekking tot je terugkeer kun je in bespreken met een van onze counsellors. Voor specifieke vragen kunnen we contact opnemen met onze collega’s in je land van herkomst. Als je dat wilt kunnen we je doorverwijzen naar andere organisaties voor aanvullende dienstverlening of advies. Als je besluit om vrijwillig terug te keren kunnen we je helpen met alle voorbereidingen van je vertrek.
Als je naar een ander land wilt reizen dan je land van herkomst, dan kun je hier meer informatie vinden.

Wanneer kan ik ondersteuning van IOM krijgen?

Ben je migrant en verblijf je op dit moment in Nederland dan kunnen we je helpen als je aan deze voorwaarden voldoet:

  • Je wilt Nederland vrijwillig verlaten.
  • Je hebt de nationaliteit van een land op een van deze landen.
  • Jij, of je degene die voor jou garant staat, beschikt niet over voldoende financiële middelen om je vertrek te bekostigen.
  • De Nederlandse overheid heeft geen bezwaar tegen jouw vertrek.
  • Je hebt de afgelopen 5 jaar geen vrijwillige terugkeerondersteuning van IOM of de Nederlandse overheid ontvangen.
  • Je bent in bezit, of kunt in bezit komen, van een geldig reisdocument.
  • Je aanvraag is niet onder valse voorwendselen gedaan.
  • De logistiek rond je vertrek kan op een veilige manier door IOM worden geregeld.
  • Mits van toepassing: Jij geeft toestemming dat alle procedures omtrent je verblijf in Nederland worden stopgezet of dat je verblijfsvergunning wordt ingetrokken op het moment dat je Nederland verlaat

Mocht je niet afkomstig zijn uit een van de landen op de lijst hierboven maar als je je in een kwetsbare situatie bevindt, dan kunnen wij je terugkeer misschien toch faciliteren. Neem contact met ons op voor meer informatie: +31 88 746 4466.