chevron-down Pijl naar links Pijl naar rechts Sluiten Linkedin Vergrootglas

Ik kom uit Syrië, Libië of Jemen, kan IOM mij ondersteunen bij terugkeer naar mijn land van herkomst?

Ik kom uit Syrië, Libië of Jemen, kan IOM mij ondersteunen bij terugkeer naar mijn land van herkomst?

Vanwege de huidige situatie in je land kunnen wij je op dit moment niet ondersteunen bij vrijwillige terugkeer. Als je wilt terugkeren naar een ander land of je (permanent) wilt hervestigen, kan IOM je alleen ondersteunen als je over verblijfsrecht in het bestemmingsland beschikt. In dat geval kun je met ons een afspraak maken.

Als je terug wilt keren naar Syrië, Libië of Jemen, kun je contact opnemen met de DT&V (de Dienst Terugkeer & Vertrek van de Nederlandse overheid). Je kunt meer informatie over DT&V via deze link.