chevron-down Pijl naar links Pijl naar rechts Sluiten Linkedin Vergrootglas

Kan ik nog terugkeren naar Nederland of de Europese Unie als ik ben teruggekeerd met IOM?

IOM kan alleen migranten ondersteunen die zich permanent in het land van herkomst willen vestigen en niet van plan zijn om naar Europa terug te komen. Op het moment van terugkeer wordt de ‘vertrekverklaring’ ondertekend, waarmee toestemming gegeven wordt het verblijfsrecht in te trekken en eventuele lopende procedures in Nederland te beeindigen.

Als je op het moment van vertrek uit Nederland geen verblijfsrecht hebt, is het mogelijk dat er op het moment van vertrek een inreisverbod opgelegd wordt door de Nederlandse overheid. De ondersteuning van IOM bij je terugkeer heeft hier geen invloed op. Je kan meer informatie vinden over de Nederlandse regelgeving met betrekking tot het inreisverbod via de volgende link: inreisverbod, terugkeerbesluit en ongewenstverklaringnreisverbod, terugkeerbesluit en ongewenstverklaring.