chevron-down Pijl naar links Pijl naar rechts Sluiten Linkedin Vergrootglas

Veelgestelde vragen over vrijwillige terugkeer en herintegratie

Hoe lang duren de voorbereidingen voor mijn terugkeer?

Na het ondertekenen van de aanvraag voor vrijwillige terugkeer beginnen wij met het voorbereiden van je terugkeer. Over het algemeen kan een vlucht naar je land van herkomst binnen 4 weken na aanvraag georganiseerd worden.

De voorbereidingen voor vertrek langer duren indien je nog een reisdocument moet verkrijgen, als er sprake is van kwetsbaarheid, of als je terugkeert naar een land waar aanvullende voorwaarden voor terugkeer gelden.

Welke documenten moet ik meenemen naar de afspraak met IOM?

Als je in het bezit bent van een reisdocument, een ID kaart of een ander document waarmee je je nationaliteit en identiteit kunt aantonen, vragen we je deze mee te nemen naar de afspraak, zelfs als de documenten verlopen zijn.

Als je documenten aan de Nederlandse overheid hebt overgedragen, kunnen wij deze voor je opvragen en bij vertrek op het vliegveld aan je overhandigen.

In welke taal kan ik met IOM spreken?

Alle IOM-counsellors spreken in ieder geval Nederlands en Engels. Onze counsellors komen echter van over de hele wereld dus we spreken ook:

Amharic, Arabisch, Badini, Bosnisch, Chinees, Farsi, Frans, Duits, Kinyarwanda, Kirundi (Rundi), Macedonisch, Koerdisch, Portugees, Russisch, Serbo-Kroatisch, Spaans, Swahili, Somali, Tigrinya en Turks.

Bovendien kunnen we gebruik maken van onafhankelijke tolken die het gesprek telefonisch vertalen

Kan ik van gedachten veranderen over mijn terugkeer?

Ja. Wij begrijpen dat elke situatie uniek is en dat het verlaten van Nederland een belangrijke beslissing is. Wij zijn er om de relevante informatie te verstrekken die je kan helpen om een weloverwogen besluit te nemen. Alles wat je met IOM bespreekt, is op vertrouwelijke basis. Je kan op elk moment van gedachten veranderen en je aanvraag voor vrijwillige terugkeer intrekken.

Ik wil mij hervestigen in een land dat niet mijn land van herkomst is

In sommige gevallen kan IOM assisteren bij hervestiging naar een derde land. Dit is alleen mogelijk als je verblijfsrecht hebt in het bestemmingsland of als er uitzicht is op het verkrijgen hiervan. De verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van het verblijfsrecht ligt bij de migrant zelf. Wij kunnen niet assisteren bij het aanvragen van verblijfsrecht in een derde land als je je wilt hervestigen.

Ik kom uit Syrië, Libië of Jemen, kan IOM mij ondersteunen bij terugkeer naar mijn land van herkomst?

Ik kom uit Syrië, Libië of Jemen, kan IOM mij ondersteunen bij terugkeer naar mijn land van herkomst?

Vanwege de huidige situatie in je land kunnen wij je op dit moment niet ondersteunen bij vrijwillige terugkeer. Als je wilt terugkeren naar een ander land of je (permanent) wilt hervestigen, kan IOM je alleen ondersteunen als je over verblijfsrecht in het bestemmingsland beschikt. In dat geval kun je met ons een afspraak maken.

Als je terug wilt keren naar Syrië, Libië of Jemen, kun je contact opnemen met de DT&V (de Dienst Terugkeer & Vertrek van de Nederlandse overheid). Je kunt meer informatie over DT&V via deze link.

Ik heb een medisch probleem. Kan IOM mij ondersteuning bieden na terugkeer in mijn land van herkomst?

In de meeste gevallen kunnen we ondersteuning bieden aan mensen met een medische aandoening.
Wij zullen je vragen informatie van je arts in Nederland voor te leggen zodat we kunnen onderzoeken welke zorg je nodig hebt en of deze beschikbaar is in je land van herkomst. Indien nodig zullen we je toestemming vragen om met jouw arts contact te hebben.
Onze collega’s in het land van herkomst zullen assisteren met het verkrijgen van informatie en adviseren over beschikbare zorg. Afhankelijk van je aandoening en de kosten van de zorg, kan IOM een budget verstrekken voor medische kosten na terugkeer. Bovendien zorgen we ervoor dat je reis van Nederland naar je land van herkomst onder de juiste omstandigheden plaatsvindt. De ondersteuning is persoonsgebonden en kan niet overgedragen worden aan een familielid of een ander persoon.

Ik ben zonder mijn ouders hier en jonger dan 18. Ik wil graag terugkeren naar mijn familie in mijn land van herkomst. Kan IOM mij helpen?

IOM kan je ondersteunen met terugkeer naar je land van herkomst als je een ouder of wettelijke voogd hebt die bereid is je te ontvangen. Als je het contact met je familie in je herkomstland verloren bent, kunnen wij je helpen bij het traceren van familieleden, samen met het IOM kantoor in je land van herkomst. 

Ik heb nog enkele boetes uitstaan in Nederland. Heeft dit gevolgen voor mijn terugkeer?

Als je uitstaande boetes hebt voor kleine vergrijpen, zoals reizen zonder geldig vervoersbewijs, moet je de boetes te betalen voordat je Nederland verlaat. IOM betaalt deze boetes niet voor je. In principe heeft dit geen invloed op de ondersteuning die we kunnen bieden voor je vrijwillige terugkeer.

Wat gebeurt er als ik een Nederlandse verblijfsvergunning/paspoort heb en ik wil terugkeren met ondersteuning van IOM?

Houders van een Nederlands paspoort niet in aanmerking voor de ondersteuning van IOM bij vrijwillige terugkeer. Als je echter de Nederlandse nationaliteit wilt opgeven en aan alle voorwaarden voldoet, is het eventueel mogelijk dat IOM je ondersteunt. Je kan je Nederlandse nationaliteit intrekken bij het gemeentehuis in je woonplaats.

Houders van een Nederlandse verblijfsvergunning dienen het verblijfsdocument in te leveren bij de dichtstbijzijnde balie van de IND (Immigratie en Naturalisatie Dienst), voordat het vertrek plaatsvindt. Je behoudt het verblijfsrecht tot het moment van het daadwerkelijke vertrek uit Nederland. Je kunt dus nog steeds van gedachten veranderen zonder verdere gevolgen. Na het daadwerkelijke vertrek uit Nederland wordt het verblijfsrecht ingetrokken.

Kan ik nog terugkeren naar Nederland of de Europese Unie als ik ben teruggekeerd met IOM?

IOM kan alleen migranten ondersteunen die zich permanent in het land van herkomst willen vestigen en niet van plan zijn om naar Europa terug te komen. Op het moment van terugkeer wordt de ‘vertrekverklaring’ ondertekend, waarmee toestemming gegeven wordt het verblijfsrecht in te trekken en eventuele lopende procedures in Nederland te beeindigen.

Als je op het moment van vertrek uit Nederland geen verblijfsrecht hebt, is het mogelijk dat er op het moment van vertrek een inreisverbod opgelegd wordt door de Nederlandse overheid. De ondersteuning van IOM bij je terugkeer heeft hier geen invloed op. Je kan meer informatie vinden over de Nederlandse regelgeving met betrekking tot het inreisverbod via de volgende link: inreisverbod, terugkeerbesluit en ongewenstverklaringnreisverbod, terugkeerbesluit en ongewenstverklaring.

Hoe lang duurt het voordat ik mijn herintegratieondersteuning kan gebruiken na terugkeer?

Dit is afhankelijk van je herintegratieplan en het land waarnaar je terugkeert. Het is belangrijk om zo snel mogelijk na terugkeer contact op te nemen met het IOM kantoor in je thuisland. De collega’s daar zullen het herintegratieplan met je bespreken en instructies geven. Daarna kunnen de collega’s een tijdsinschatting maken. Tijdens het voorbereiden van je terugkeer kun je je IOM counsellor in Nederland vragen contact op te nemen met het IOM kantoor in je herkomstland om je herintegratieplan alvast te bespreken.

Krijg ik een uitzettingsstempel in mijn paspoort als ik met IOM terugkeer?

Nee. Als je terugkeert met ondersteuning van IOM, reis je als een gewone passagier. Je reist vrijwillig naar je land van herkomst, dus er wordt geen uitzettingsstempel in je paspoort gezet. IOM ondersteunt je op het moment van vertrek op het vliegveld met de immigratieprocedures. Je komt aan in je land van herkomst als gewone passagier.