chevron-down Pijl naar links Pijl naar rechts Sluiten Linkedin Vergrootglas

Jaarverslag IOM Nederland 2018 in zeven thema's

Ons jaarverslag over 2018 is een samenvatting van onze activiteiten in Nederland, inclusief belangrijke feiten en cijfers.

Vorig jaar hebben we onze activiteiten verder uitgebreid en onze positie op drie gebieden versterkt: vrijwillige terugkeer en herintegratie, migratie en ontwikkeling; hervestiging, relocatie, gezinshereniging en arbeidsmarktintegratie.

In 2018 hebben we onze ondersteuning aan migranten verder verbeterd. Belangrijk voor onze inzet op het gebied van vrijwillige terugkeer en herintegratie is onze persoonlijke counselling  aan migranten voorafgaand aan het vertrek in samenwerking met ons wereldwijde netwerk.

Wij helpen ook vluchtelingen die in aanmerking komen voor hervestiging of relocatie, door het regelen van hun overkomst en door reisassistentie te bieden aan gezinsleden die zich mogen herenigen met hun familie in Nederland.

We hebben inmiddels veel ervaring met het koppelen van diaspora experts in Nederland aan overheidsinstellingen in landen van herkomst. Momenteel hebben we twee projecten waarin professionals uit de diaspora hun kennis en ondernemersvaardigheden kunnen inzetten voor hun land van herkomst.

  Annual report 2018 cover

Download printbestand hier