chevron-down Pijl naar links Pijl naar rechts Sluiten Linkedin Vergrootglas

RETURNING HOME- Migranten over hun terugkeer en de rol van IOM

Op verzoek van de Nederlandse overheid faciliteert IOM sinds 1992 de vrijwillige terugkeer van migranten naar hun land van herkomst.
Door de jaren heen kende het programma diverse wijzigingen om telkens weer goed aan te sluiten bij nieuwe behoeften en inzichten.

Vooral het jaar 2000 bracht grote veranderingen. In dat jaar ontstonden decentrale teams met als doel om zoveel mogelijk migranten te bereiken en te informeren over de ondersteuning die IOM kan bieden bij terugkeer. Er werden spreekuren ingericht op asielzoekerscentra en in steden waar veel ongedocumenteerde migranten verblijven. Migranten hoefden hierdoor niet meer af te reizen naar het kantoor van IOM in Den Haag. In deze periode ontstonden ook de eerste herintegratieprojecten. Steeds meer migranten konden nu ook na terugkeer geholpen worden.

Deze aanpak heeft het contact tussen IOM en de doelgroep verder versterkt. Inmiddels zijn ruim 70.000 migranten vanuit Nederland met hulp van IOM teruggekeerd naar meer dan 120 verschillende landen.

Dit boekje geeft inzicht in het werkveld van IOM op dit gebied. Het laat zien welke ondersteuning migranten ontvangen en hoe het bijdraagt aan hun herintegratie. Of dat uiteindelijk lukt hangt van veel factoren af. Een van de factoren is de voorbereiding voor vertrek. De terugkeercounselors van IOM spelen daarin een sleutelrol. Zij bieden een luisterend oor en denken mee met de migrant. Er wordt ze ook allerlei persoonlijke informatie toevertrouwd. Door deze vertrouwensrelatie kunnen migranten optimaal ondersteund worden. Deze werkwijze blijft de basis van IOM’s succesvolle terugkeerprojecten in Nederland.

Returning home, Migrants' stories about their return and the role of IOM

Download RETURNING HOME