chevron-down Pijl naar links Pijl naar rechts Sluiten Linkedin Vergrootglas

Diaspora in actie: twintig succesverhalen van diaspora-experts

IOM Nederland heeft ruim twintig jaar ervaring met het implementeren van verschillende programma’s die zich inzetten voor ontwikkeling door middel van diasporabetrokkenheid. Connecting Diaspora for Development (CD4D) is het meest recente programma dat diaspora inzette voor ontwikkeling in verschillende landen van herkomst.

Deze programma’s lieten niet alleen de onschatbare waarde zien van diaspora, ze brachten ook de stem naar buiten van de individuele diaspora-experts. Elke expert heeft zijn eigen verhaal, ervaring, uitdagingen en successen doorgemaakt. IOM vindt het belangrijk een platform te bieden aan deze inspirerende verhalen.

In samenwerking met twintig diaspora-experts heeft IOM Nederland daarom twintig verhalen gebundeld tot een boekje met succesverhalen. Hierin lees je een gevarieerd aantal ervaringen vanuit verschillende perspectieven en verschillende landen. Naast de individuele experts zijn er ook een aantal verhalen opgenomen die institutionele verbanden uitlicht die zijn voortgekomen uit CD4D.

IOM is trots op het werk dat is verricht door de diaspora-experts en wil hen bedanken voor de langdurige inzet voor CD4D! Het hele boekje kan je hier bekijken en downloaden.

cover Diaspora in actie 20 succesverhalen 2023 1

Download Diaspora in actie