chevron-down Pijl naar links Pijl naar rechts Sluiten Linkedin Vergrootglas

LEARN: Making Labour Inclusion Work for All

LEARN consolideert een Lerend Netwerk om goede praktijken op grote schaal te verspreiden, kennis uit te wisselen en de deskundigheid van stakeholders die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en opschaling van leerwerktrajecten voor statushouders in Nederland verder te ontwikkelen. Het doel van LEARN is dus om de inclusie van statushouders op de Nederlandse arbeidsmarkt te verbeteren.

Logo LEARN DEF

Context

Statushouders, mensen die internationale bescherming genieten en het recht hebben om in Nederland te werken en verblijven, hebben structurele achterstanden op de arbeidsmarkt. Om deze achterstanden te dichten en gelijke kansen te creëren is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in 2018 gestart met het Programma Voor een Inclusieve Arbeidsmarkt (VIA). Het programma bestond uit acht pilots gericht op cruciale momenten in de loopbaan van mensen met een migratieachtergrond waarop achterstanden ontstaan en waar een effectieve aanpak een groot verschil kan maken. In de pilots is getest welke oplossingen effectief zijn en veelbelovende aanpakken zijn wetenschappelijk onderzocht.

Tussentijdse evaluaties van deze pilots brengen een enorme potentie aan het licht voor zowel opschaling als verdere verbreding van deze initiatieven. Tegelijkertijd bestaan er nog de nodige barrières en knelpunten voor het verder verzilveren van die kansen. Met als doel de stap te maken van ‘weten wat werkt’ naar ‘doen wat werkt’ lanceerde SZW in december 2021 de Werkagenda Voor een Inclusieve Arbeidsmarkt..
In maart 2023 heeft Minister Van Gennip (SZW) de Tweede Kamer geïnformeerd over het plan om de deelname van statushouders aan de arbeidsmarkt te verbeteren. Dit heeft geleid tot een Plan van Aanpak 'Statushouders aan het werk', waarbij concrete acties en samenwerkingen worden ingezet om de arbeidsmarktkansen en arbeidsparticipatie van statushouders te verbeteren.

Als onderdeel van een ‘lerende aanpak’ heeft SZW een lerend netwerk opgezet, Leren en Werken voor Statushouders, om zo good practices breed te verspreiden, kennis uit te wisselen en de expertise van uitvoerders verder te ontwikkelen die verantwoordelijk zijn voor het opzetten en opschalen van leerwerktrajecten voor statushouders in Nederland. Leerwerktrajecten zijn een integrale combinatie van leren en werken, leiden tot certificering, hebben een nadruk op MBO en leiden tot duurzame tewerkstelling. Gemeenten, opleidingsinstellingen, werkgevers en expertise organisaties zijn aangesloten op het Lerend Netwerk.

Voor dit netwerk vroeg SZW technische ondersteuning aan bij de Europese Commissie. Kijk hier voor de beschrijving van het EU-project.
Project LEARN kwam tot stand nadat de Commissie de aanvraag goedkeurde en IOM voordroeg als technische ondersteuningspartner. Het Lerend Netwerk Leren en Werken voor Statushouders is dus een onderdeel van LEARN.

Activiteiten

Het Lerend Netwerk behandelt drie thema’s:

  1. Werving, selectie en voorschakeltraject van leerwerktrajecten
  2. Het leer-component van leerwerktrajecten
  3. Het werk-component van leerwerktrajecten

Transversale thema’s zoals regie, financien en inclusie lopen door alle thema’s en zullen dan ook binnen elk thema behandeld worden.

  • IOM ondersteunt SZW middels de volgende activiteiten:
  • IOM vult het programma van het Lerend Netwerk verder in. Dat wil zeggen dat IOM inhoudelijke invulling geeft aan de bijeenkomsten en workshops van het Lerend Netwerk.
  • IOM adviseert alle betrokkenen over hoe zij het Lerend Netwerk dusdanig kunnen inrichten dat hier op de lange termijn ook gebruik van kan worden gemaakt
  • IOM creëert een handleiding om zo opgedane kennis over het opschalen en verduurzamen van leerwerktrajecten toepasbaar te maken voor uitvoerders (gemeenten, onderwijsinstellingen en werkgevers)
  • IOM formuleert, op basis van onderzoek, beleidsaanbevelingen voor het creëren van gunstige omstandigheden in Nederland voor het opzetten en het breder toepassen van leerwerktrajecten.

NIEUWSBRIEVEN

  • Nieuwsbrief Learn 3


Het LEARN project

Duur: 21 maanden, juni 2022 tot maart 2024
Projectpartners: IOM en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Doel: Inclusie van statushouders via leerwerktrajecten op de Nederlandse arbeidsmarkt
Gefinancierd: door de Europese Unie via het instrument voor technische ondersteuning
Contact: Nina Staal - Programmacoördinator Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Stine Gonggrijp - Projectaanspreekpunt  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Uzoma Onwudiegwu - Projectassistent Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.