chevron-down Pijl naar links Pijl naar rechts Sluiten Linkedin Vergrootglas

Dossier inclusie van diaspora - een kleurrijke afsluiting

Samen met The Broker presenteren we met enige trots het kleurrijke Diaspora Inclusion magazine - de spreekwoordelijke kers op de taart van ons online dossier over diaspora inclusie.

Vorig jaar lanceerde The Broker in samenwerking met Partos voor het eerst een online dossier over inclusie in de diaspora.

Gevoed door de overtuiging dat leden van de diaspora en diaspora-organisaties een veel grotere rol kunnen spelen bij effectievere Nederlands ontwikkelingsbeleid en -programma's, was ons doel om binnen de diaspora een ​​constructieve dialoog te stimuleren over inclusie. We sloten de eerste reeks veelgelezen en tot nadenken stemmende artikelen af ​​met een online debat, waarbij veel ideeën en enthousiasme ontstonden. Maar er waren ook  vele resterende vragen en er was behoefte aan meer discussie.

Diaspora Inclusion Magazine Ook wij erkenden dat nog veel meer kan worden gezegd over diaspora inclusie en daarom zijn we een samenwerking aangegaan met The Broker om het diasporadossier opnieuw te openen. In een tweede reeks artikelen hebben we aandacht besteed aan het potentieel en de activiteiten van professionals en ondernemers uit de diaspora. The Broker heeft een ontbrekende en belangrijke laag toegevoegd aan het dossier met artikelen, dat is afgerond met een synthese-artikel, waarin de belangrijkste inzichten van de deskundige medewerkers zijn samengebracht.

Gevoed door de overtuiging dat diaspora en diaspora-organisaties een veel grotere rol kunnen spelen om de effectiviteit van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid en -programma’s te vergroten.