chevron-down Pijl naar links Pijl naar rechts Sluiten Linkedin Vergrootglas

IOM Nederland organiseert paneldiscussie over steun voor slachtoffers van huiselijk en gendergerelateerd geweld

Op 23 maart organiseerde IOM Nederland een succesvolle en boeiende paneldiscussie voor consulair personeel uit Den Haag, Amsterdam en Brussel over de ondersteuning die beschikbaar is voor slachtoffers van huiselijk en gendergerelateerd geweld.
Consulaire medewerkers uit Azië-Pacific, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Noord-Afrika kwamen bijeen om te leren van van de dagelijkse werkzaamheden en ervaringen van de GGD Haaglanden, Dokters van de Wereld, Blijf Groep en de IND met betrekking tot dit belangrijke onderwerp.

Als internationale organisatie zet IOM zich in voor het voorkomen van en de respons op gendergerelateerd geweld waar migranten mee te maken hebben. We erkennen het belang van het opbouwen van partnerschappen en netwerken met lokale stakeholders en consulaire ambtenaren om dit probleem aan te pakken. Voor een meer gecoördineerde en effectievere reactie op huiselijk en gendergerelateerd geweld is samenwerking essentieel. Dit evenement is een stap in deze richting, omdat we de discussie willen verdiepen en inzicht willen geven in hoe slachtoffers en overlevenden worden ondersteund in de Nederlandse context, in combinatie met het SAMEN-project dat door IOM uitgevoerd wordt, dat gericht is op het bestrijden en voorkomen van gendergerelateerd geweld waarmee migranten worden geconfronteerd. 

Wil je meer lezen over IOM Nederland met betrekking tot gendergerelateerd geweld, ervaren door migrantengemeenschappen in Nederland? Bezoek onze LinkedIn pagina over ons SAMEN project.

panel2