chevron-down Pijl naar links Pijl naar rechts Sluiten Linkedin Vergrootglas

Hulp bij vrijwillige terugkeer voor niet-Oekraïners die Oekraïne zijn ontvlucht

Vanwege de oorlog zijn veel mensen gevlucht uit Oekraïne. Hieronder zijn ook mensen die in Oekraïne verbleven, maar een andere nationaliteit hebben.
In Nederland kunnen zij hulp krijgen van IOM wanneer zij terug willen keren naar het land van herkomst of een ander land waar hun verblijf is gewaarborgd.

Gevluchte derdelanders

Staatssecretaris van der Burg heeft op 30 maart jl. in een bredere Kamerbrief gecommuniceerd dat alle derdelanders uit Oekraïne die vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming en derdelanders uit Oekraïne die niet vallen onder genoemde richtlijn, ongeacht nationaliteit, in aanmerking kunnen komen voor zowel ondersteuning bij vertrek als de herintegratie in het land van herkomst. Gevluchte derdelanders die erover denken Nederland te verlaten om terug te gaan naar hun land van herkomst, of willen doormigreren naar een ander land waar de toegang en langdurig verblijf is gewaarborgd, kunnen hierbij door ons geholpen worden.

Bemiddeling en financiële ondersteuning

De vertrekondersteuning bestaat onder andere uit bemiddeling bij het verkrijgen van vervangende reisdocumenten, voorlichting en advies en een vliegticket naar het land van herkomst. Ook is er zo nodig hulp mogelijk voor het maken van een goede start in het land van herkomst, de zogenaamde herintegratieondersteuning. Deze bedraagt maximaal €1.800 euro per volwassene en €2.800 euro per minderjarig kind. Hiervan kan maximaal €300 cash worden verstrekt, de rest is in natura. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het financieren van huisvesting en onderwijs. Dergelijke herintegratietrajecten worden begeleid door de IOM-kantoren in het land van herkomst.

Meer informatie

Onze medewerkers bieden informatie en begeleiding op diverse spreekuurlocaties verspreid door het land. Zie overzicht hier. Wij kunnen ook op verzoek van gemeenten langskomen. Voor meer informatie en vragen over vrijwillige terugkeer zijn wij tijdens kantooruren te bereiken via: +31 88 7464466 of +31 70 3181500.