chevron-down Pijl naar links Pijl naar rechts Sluiten Linkedin Vergrootglas

Wat gebeurt er als ik een Nederlandse verblijfsvergunning/paspoort heb en ik wil terugkeren met ondersteuning van IOM?

Houders van een Nederlands paspoort niet in aanmerking voor de ondersteuning van IOM bij vrijwillige terugkeer. Als je echter de Nederlandse nationaliteit wilt opgeven en aan alle voorwaarden voldoet, is het eventueel mogelijk dat IOM je ondersteunt. Je kan je Nederlandse nationaliteit intrekken bij het gemeentehuis in je woonplaats.

Houders van een Nederlandse verblijfsvergunning dienen het verblijfsdocument in te leveren bij de dichtstbijzijnde balie van de IND (Immigratie en Naturalisatie Dienst), voordat het vertrek plaatsvindt. Je behoudt het verblijfsrecht tot het moment van het daadwerkelijke vertrek uit Nederland. Je kunt dus nog steeds van gedachten veranderen zonder verdere gevolgen. Na het daadwerkelijke vertrek uit Nederland wordt het verblijfsrecht ingetrokken.