chevron-down Pijl naar links Pijl naar rechts Sluiten Linkedin Vergrootglas

Rondetafelgesprek met diplomatieke vertegenwoordigingen in Brussel

Op consulair niveau ondersteunen ambassades migranten die graag met ondersteuning van IOM naar huis terug willen keren. Daarom organiseerde IOM Nederland samen met IOM België afgelopen 14 juni een “Consular Round Table” in Brussel.

De diplomatieke vertegenwoordigers van ambassades in België werden uitgenodigd om een presentatie over IOM’s werk in Nederland en België bij te wonen en aan de discussie deel te nemen met de nadruk op consulaire zaken.
In het eerste deel van het evenement werd aandacht besteed aan de lopende projecten van IOM in België en Nederland op het gebied van hervestiging, gezinshereniging, (arbeids)migratie en ontwikkeling en vrijwillige terugkeer en herintegratie. Daarna was er tijd om enkele complexe casussen in het kader van ondersteuning bij vrijwillige terugkeer te bespreken. De nadruk lag hier vooral op assistentie aan migranten in een kwetsbare situatie. De gesprekken die hieruit ontstonden, gaven een goed beeld van de rol van de ambassades en vergrootten het begrip over hoe IOM en ambassades migranten het beste kunnen ondersteunen.

Wij zijn erg dankbaar voor de opkomst en participatie van de deelnemers en we kijken er naar uit om de samenwerking op het operationele niveau nog verder te versterken om migranten in Nederland en België zo goed mogelijk te helpen.