chevron-down Pijl naar links Pijl naar rechts Sluiten Linkedin Vergrootglas

Libanon en Nederland: kennisuitwisseling rond bescherming slachtoffers van mensenhandel

Van 17-21 februari bracht een regeringsdelegatie uit Libanon een bezoek aan Nederland om zich te verdiepen in actuele ontwikkelingen op het gebied van het tegengaan van mensenhandel. Het bezoek werd georganiseerd door IOM, in samenwerking met de Nederlandse overheid en de ambassade van Nederland in Beiroet en de Ambassade van Libanon in Den Haag.

Aan het bezoek namen deel leden van het Libanese parlement, vertegenwoordigers van de ministeries van Justitie, Arbeid en Sociale Zaken, het Libanese leger, de immigratie autoriteit, de National Commission for Lebanese Women, de National Commission for Human Rights, syndicate of social workers, Amel, ABAAD-Resource Centre for Gender Equality en SIDC- Soins Infirmiers et Developpement Communautaire. De delegatie was met name geïnteresseerd in positieve ervaringen van de Nederlandse regering in het tegengaan van mensenhandel en op het gebied van bescherming van slachtoffers.

Tijdens de ontmoetingen met de Nederlandse partners werd kennis gedeeld en werden uitdagingen en vormen van samenwerking besproken gericht op het voorkomen en bestrijden van transnationale mensenhandel. De delegatie ontmoette leden van het Nederlandse parlement, de Nationale Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, het Openbaar Ministerie in Zwolle, vertegenwoordigers van  de ministeries van Justitie en Veiligheid, Buitenlandse Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Gezondheid, Welzijn en Sport, het Expertisecentrum Mensenhandel Mensensmokkel (EMM), Comensha en met Europol. De bijeenkomsten vormden een goed platform om gezamenlijk de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van tegenhandel te verkennen en om uitdagingen en haalbare oplossingen te bespreken.

20200220 135745 1