chevron-down Pijl naar links Pijl naar rechts Sluiten Linkedin Vergrootglas

Jaarlijkse receptie van IOM Nederland 2024

Tijdens onze jaarlijkse receptie op 8 februari 2024 hadden wij de eer om vertegenwoordigers van ambassades, consulaten, de Nederlandse overheid en partners te ontvangen. De avond begon met een inspirerende toespraak van onze Chief of Mission, Antonio Polosa.

De heer Polosa benadrukte de belangrijke bijdragen van migranten uit verschillende delen van de wereld. Hij beklemtoonde dat "(migranten) altijd een centrale rol hebben gespeeld in het stimuleren van ontwikkeling en vooruitgang, en hebben bijgedragen aan de welvaart van gemeenschappen en samenlevingen." 

Van mode, kunst en muziek tot sport en gastronomie, migranten hebben een onuitwisbare stempel op de samenleving gedrukt. In Nederland getuigt het culinaire landschap van de invloed van migratie, met een gevarieerd aanbod van populaire gerechten die geïntegreerd zijn in het dagelijks leven.

IM8A9826Antonio Polosa, Chief of Mission

Na de inspirerende woorden van de heer Polosa kwamen onze gasten meer te weten over onze projectactiviteiten. Begeleid door verschillende gerechten van over de hele wereld, belichtte het evenement onze nieuwste nationale campagne, "Migratie kleurt je leven", onderdeel van het Moving the Middle-project.
Deze campagne spoort aan om na te denken over de positieve bijdragen van migratie. Inzicht in deze positieve invloed is cruciaal voor het bevorderen van constructieve dialogen over de rol van migratie, vooral omdat misvattingen vaak publieke vijandigheid aanwakkeren en beleidsvooruitgang in de weg staan.

Bij IOM Nederland blijven we ons inzetten om diversiteit te vieren en op te komen voor de onschatbare bijdragen van migranten. Laten we, nu we een nieuw jaar ingaan, ons blijven inzetten voor inclusieve samenlevingen waarin de ervaring van elke migrant wordt gerespecteerd en wordt gewaardeerd.