chevron-down Pijl naar links Pijl naar rechts Sluiten Linkedin Vergrootglas

Wereldmilieudag: 5 juni 2023: Versla de plasticvervuiling - Opruimwandeling

Vandaag, op Wereldmilieudag, met als thema Versla de plasticvervuiling’, delen we opnieuw het verhaal over de opruimactiviteit van afval van afgelopen december, als voorbeeld om het belang te tonen van de betrokkenheid van migrantengemeenschappen bij milieu-inspanningen en om aan te tonen dat migranten ook goede rentmeesters kunnen zijn die respect hebben voor het milieu in de landen waar ze naartoe verhuizen.

web trashapackers IOM oprumenIn de Schilderswijk was men enthousiast aan het opruimen

IOM Warme lunch gemaakt door bezoekers van het Wereldhuis in Den HaagWarme lunch bereid door bezoekers van het Wereldhuis in Den Haag.Afgelopen december organiseerde IOM Nederland samen met het Wereldhuis in Den Haag een opruimwandeling in de Schilderswijk, een van de dichtstbevolkte en meest diverse wijken van Den Haag. Tijdens het evenement werden meer dan 40 zakken afval verzameld door migranten, lokale buurtbewoners en medewerkers van IOM.

Het Wereldhuis is een informatie- en adviescentrum voor migranten zonder verblijfsstatus en een belangrijke partner van IOM in de stad Den Haag. Ze verhuisden kort voor het evenement naar deze buurt en stemden ermee in om samen te werken met IOM om contact te leggen met hun nieuwe buren en een positieve bijdrage te leveren aan het milieu. Het evenement was succesvol en trok een gemengde groep lokale gemeenschapsleden en bezoekers van het Wereldhuis aan, die werden vergezeld door medewerkers en vrijwilligers van IOM en het Wereldhuis.

Voordat ze de winterkou in gingen om afval te verzamelen, genoot de groep van een gezamenlijke lunch en werden instructies uitgedeeld. De deelnemers werden verdeeld in subgroepen en kregen een kaart waarop stond aangegeven welke straten ze moesten bezoeken om naar afval te zoeken, om ervoor te zorgen dat er geen overlap was. Een van de organisatoren en medewerker van IOM, Olivier Sprée, zorgde ervoor dat iedereen voorzien was van handschoenen, zakken en grijpers. Hij merkte op: "Het is geweldig om te zien dat iedereen vandaag zo toegewijd is. We wisten niet wat we konden verwachten, maar de opkomst is zeker positief."

Lizebeth Melse, coördinator van het Wereldhuis, is het hiermee eens: "Bij het Wereldhuis komen wij op voor de fundamentele rechten van migranten zonder verblijfsstatus, zoals toegang tot medische zorg. Met dit evenement konden we laten zien dat zij ook echt iets kunnen toevoegen aan de buurt." De heer Mesia is een vaste bezoeker van het Wereldhuis en heeft geholpen om de activiteit te promoten binnen migrantennetwerken. Hij was vanaf het begin erg positief over het evenement: "We kunnen op elk moment zo'n evenement regelen".


web Deelnemers trashpackers IOMDeelnemers met de buit van de opruimactie.