chevron-down Pijl naar links Pijl naar rechts Sluiten Linkedin Vergrootglas

IOM helpt bij DNA-afnames gezinshereniging

Veel Nederlandse ambassades en consulaten-generaal moesten sluiten vanwege COVID-19 waardoor een achterstand is ontstaan in het uitvoeren van DNA-onderzoek voor gezinsherenigingsprocessen. We werken samen met de Nederlandse overheid om te assisteren bij DNA-onderzoek in Griekenland, Soedan en Turkije.

Sinds mei 2021 werken we samen met de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze samenwerking richt zich op DNA-afname; een vorm van onderzoek die nodig kan zijn om te gezinsband vast te stellen. De DNA-afnames vinden plaats in Griekenland, Soedan en Turkije. Als gevolg van lokale maatregelen en de wereldwijde impact van COVID-19 waren vele Nederlandse ambassades en consulaten-generaal tijdelijk gesloten. Dit maakte het lastig om afspraken voor DNA-onderzoek in te plannen en er ontstonden achterstanden in de aanvragen. We zijn blij dat de IND ons gevraagd heeft te helpen om deze achterstand zo snel mogelijk weg te werken. Daarnaast is verheugend dat onze kantoren in Griekenland, Soedan en Turkije de IND kunnen ondersteunen bij het wegwerken van deze achterstanden. Sinds mei 2021 hebben we met succes aanvragen voor 427 DNA-onderzoeken in behandeling genomen.

Bij het beoordelen van aanvragen voor gezinshereniging kan de IND, bij gebrek aan documentatie, een DNA-test aanbieden om de familieband aan te tonen. Onder normale omstandigheden voeren Nederlandse ambassades en consulaten-generaal deze taken uit in de landen van vertrek, maar door COVID-19 ontstonden vertragingen in het hervatten van DNA-onderzoek. Ons is gevraagd om bij te springen, omdat wij wereldwijd opereren en vanwege onze medische expertise. Zodra afspraken voor DNA-onderzoek zijn gemaakt, worden gezinsleden uitgenodigd voor de DNA-afname bij onze Medical Health Assessment Centres (MHAC). Dit gebeurt op verantwoorde wijze met inachtneming van de COVID-19 richtlijnen. Ons doel is om realistische afspraken te maken, waarbij we rekening houden met de huidige woonplaats van de migranten en mogelijke lokale reisrestricties.

We geloven in het recht op gezinshereniging en dragen graag bij aan de uitvoering van een belangrijke stap in dit proces. We zijn verheugd over de samenwerking met de IND en het Ministerie van Buitenlandse Zaken en over de goede voortgang, ondanks de uitdagingen van de COVID-19 pandemie.