chevron-down Pijl naar links Pijl naar rechts Sluiten Linkedin Vergrootglas

Return and Reintegration Platform viert zijn eerste verjaardag

Het Return & Reintegration Platform viert zijn eerste verjaardag.
Het Platform is ontwikkeld in het kader van de EU-IOM Knowledge Management Hub (KMH), die in 2017 met financiering van de Europese Unie werd opgericht.

Het KMH heeft tot doel de uitwisseling van informatie over de aanpak van terugkeer- en herintegratie te bevorderen en het harmoniseren van processen en instrumenten in het kader van het gezamenlijk EU-IOM Joint Initiative en andere EU–IOM activiteiten te versterken. Hierdoor wil het KMH de opgedane kennis centraliseren en verder verspreiden.

 

Als wereldwijd instrument voor het delen van kennis, onderzoek en best practices is het Return and Reintegration Platform beschikbaar in het Engels en Frans. Het bevordert uitwisselingen tussen mensen uit de praktijk, beleidsmakers en andere belanghebbenden in gast-, transit-  en herkomstlanden.

Sinds de lancering in december 2019 blijft het platform wereldwijd groeien. Het heeft meer dan 80.000 pageviews ontvangen uit meer dan 180 landen en meer dan 520 leden. Bijna 500 publicaties over terugkeer en reïntegratie worden beschikbaar gesteld en er zijn een reeks openbare webinars georganiseerd, die bijna 700 deelnemers hebben bereikt.

Het hele jaar door verzamelde KMH feedback en ideeën van de gebruikers, die hun tevredenheid met het Platform uitten en met hun expertise hebben bijgedragen aan het verder verrijken van de inhoud van het Platform

Ga in gesprek met het Platform door nieuwe informatie te delen, herintegratie-initiatieven voor de interactieve kaart voor te stellen en door ideeën te delen voor onderwerpen voor toekomstig webinars of onderzoek.

Schrijf je in bij de community of practice en neem deel aan het gesprek!