chevron-down Pijl naar links Pijl naar rechts Sluiten Linkedin Vergrootglas

Ondersteuning SGBV-slachtoffers versterken

Een brede landelijke discussie moet de verwijzing, behandeling en preventie verbeteren van seksueel en gender-gerelateerd geweld (SGBV) in migrantengemeenschappen.
 

IOM heeft de afgelopen tijd voor de tweede maal rondetafelgesprekken gevoerd met hulpverleners en andere professionals over seksueel en gender-gerelateerd geweld (SGBV) in migrantengemeenschappen. De gesprekken vonden plaats in Amsterdam en Diemen, als onderdeel van het PROTECT project en werden gevoerd in samenwerking met onze partners Pharos, Rutgers, ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum en Centrum Seksueel Geweld. Doel van de discussies is om de hulpverlening aan slachtoffers van SGBV met een migrantenachtergrond te verbeteren en om bij te dragen aan de preventie van SGBV binnen migrantengemeenschappen.

Hartelijk dank aan alle deelnemers aan de rondtafelgesprekken in Utrecht en Diemen: GGD Amsterdam; Stichting Out & Proud; Dokters van de Wereld (NL); Emancipator NL; het wereldhuis; Politie Amsterdam; Veilig Thuis; Equator Foundation; GGD GHOR Nederland; Gemeente Amsterdam; Politie Midden-Nederland; Stichting Al Amal; Movisie, Moviera - aanpak huiselijk geweld; OGN Aman Center; Centraal Orgaan opvang asielzoekers en de migrant ambassadors werkzaam voor het PROTECT project.