chevron-down Pijl naar links Pijl naar rechts Sluiten Linkedin Vergrootglas

No One Has the Right to Hurt You

Wat doe je wanneer je in aanraking bent gekomen met seksueel en gender-gerelateerd geweld (SGBV)? Wat als je een migratieachtergrond hebt en toegang nodig hebt tot betrouwbare informatie en steun in je eigen taal? Of wat nou als je geen Nederlandse verblijfsvergunning hebt en in aanraking bent gekomen met SGBV?

Deze vragen staan centraal binnen het PROTECT project dat in oktober 2018 van start is gegaan om de hulpverlening aan migranten die in aanraking zijn gekomen met SGBV te versterken.

De activiteiten binnen PROTECT bieden ondersteuning aan het dichten van de kloof tussen migrantengemeenschappen en hulpverleningsdiensten in Nederland. Want of je nou vluchteling of asielzoeker bent; kind, jongere of volwassene; je identificeert als man, vrouw, transseksueel, interseks of non-binair: niemand heeft het recht om jou pijn te doen.

In bovenstaande animatiefilm wordt uitgelegd wat SGBV is. De film is ontworpen voor mensen met een migratieachtergrond en met ondertitels beschikbaar in het Nederlands en 22 andere talen.

PROTECT wordt gefinancierd door het ‘Rights, Equality and Citizenship Programme’ van de Europese Unie (2014-2020). In Nederland wordt IOM gesteund door partners Arq Nationaal Psychotrauma Centrum, Pharos, Rutgers en dertien sleutelpersonen met een migratieachtergrond. Deze sleutelpersonen zijn van fundamentele waarde voor het project om de kloof tussen migrantengemeenschappen en hulpverleningsdiensten voor slachtoffers van SGBV in Nederland te overbruggen.

Wil je meer weten over het PROTECT-project? Lees hier meer over onze activiteiten en de sleutelpersonen van PROTECT.

Klik hier om de video in andere talen te bekijken