chevron-down Pijl naar links Pijl naar rechts Sluiten Linkedin Vergrootglas

Includ-EU: Integratie bevorderen in EU via nieuwe website

De integratie van derdelanders gericht op een inclusievere Europese samenleving met meer sociale cohesie vinden we erg belangrijk. Om informatie-uitwisseling over good practices op lokaal en regionaal niveau te stimuleren is in oktober een speciale website gelanceerd.
In Nederland werken we samen met de gemeente Tilburg om de arbeidsmarktintegratie in de regio Hart van Brabant te verstevigen.

De Includ-EU-website ondersteunt de regionale aanpak om de integratie van migranten te bevorderen. De site bevat onder meer positieve ervaringen die nuttig kunnen zijn voor gemeenten en andere dienstverleners. De komende tijd worden meer praktijkervaringen aan het dossier toegevoegd. Doel van de website is het delen van kennis en ervaringen en het faciliteren van samenwerking tussen lokale en regionale overheden in Griekenland, Italië, Nederland, Roemenië, Slovenië en Spanje.

De website is officieel gelanceerd in Straatsburg in Frankrijk tijdens een conferentie georganiseerd door Includ-EU partnerorganisatie de Vergadering van Europese Regio's (AER).

Includ website

Includ website

Ga naar de Includ-Eu website