chevron-down Pijl naar links Pijl naar rechts Sluiten Linkedin Vergrootglas

Eindresultaat Safe!: signalering en toekomstperspectief voor slachtoffers mensenhandel

In reactie op de stroom migranten die in de EU op zoek waren naar veiligheid en een nieuwe toekomst nam het Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel (ACM), onderdeel van HVO-Querido, in 2017 het initiatief om een project te starten gericht op vroege identificatie en bescherming van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel onder migranten en vluchtelingen.

Binnen deze grote groep mensen bleek het vaak moeilijk om (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel tijdig te identificeren en te beschermen. Een tweede doel van het Safe! project was het bespreekbaar maken van toekomstopties met deze mensen, inclusief de optie van een veilige terugkeer naar het land van herkomst.

De IOM missies in Nederland, Bulgarije en Hongarije hebben een bijdrage geleverd aan de verschillende activiteiten binnen het project, samen met  opvang- en belangenorganisaties en overheid uit de drie genoemde landen en Noord-Macedonië.

In alle vier landen zijn Nationale Platforms georganiseerd, met expert meetings en trainingen op het gebied van vroege identificatie van slachtoffers van mensenhandel en het bespreekbaar maken van veilige terugkeer. Ook is onderzoek uitgevoerd naar trends en dilemma’s, waar respondenten uit 30 Europese landen aan mee hebben gedaan. Het project is afgesloten met een grote internationale conferentie in Sofia, Bulgarije, in oktober 2018, waar ruim 100 deelnemers uit 26 landen aanwezig waren.

Nu is het tijd om de eindresultaten van Safe! te presenteren: een trainingsmodule rondom vroege identificatie en veilige terugkeer en een eindrapport met daarin een overzicht van trends, dilemma’s, conclusies en aanbevelingen, alsmede een up-to-date sociale kaart. De traingsmodule, die zowel in het Nederlands als het Engels beschikbaar is, kan onder bronvermelding door andere organisaties gebruikt worden.

Safe! werd gefinancierd door het Asiel, Migratie en Integratie Fonds (AMIF) van de Europese Unie, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van VWS.

Download het eindrapport hier
Download het trainingshandboek in het Engels hier
Download het trainingshandboek in het Nederlands hier