chevron-down Pijl naar links Pijl naar rechts Sluiten Linkedin Vergrootglas

18 december Internationale Migrantendag: mobiliteit opnieuw vormgeven

Ondanks dat 2020 voor ons allemaal een buitengewoon jaar is geweest, behoorden migranten tot de meest kwetsbare groep tijdens de pandemie. Tegelijkertijd bleken ze vaak ook juist zeer veerkrachtig.

We zagen dit jaar migranten in eerstelijns banen in de gezondheidszorg en als werknemers die zorgden voor continuïteit in de productie en distributie van voedsel en andere essentiële zaken. Veel Europeanen kijken inmiddels op een hele andere manier naar deze migranten. Deze perceptie, gebaseerd op feiten over hoe migranten bijdragen aan onze samenlevingen, is hetgeen wat IOM graag meer zou willen zien mede ook omdat de rol van migranten belangrijk zal zijn bij het economische herstel in Europa na COVID-19.

IOM benadrukt graag deze feiten, bijvoorbeeld dat goed geregelde migratie niet alleen migranten maar juist ook heel waardevol kan zijn voor de ontvangende samenlevingen. We realiseren ons dat feiten alleen niet voldoende zijn om percepties te veranderen. Een positievere houding ten aanzien van migranten en meer sociale cohesie ontstaan uiteindelijk vooral door contact met verschillende groepen mensen in de samenleving.

Daarom lanceert IOM samen met het GFMD (Global Forum on Migration & Development) een door IOM geleide, wereldwijde bewustmakingscampagne, It Takes A Community.

It Takes A Community vraagt aandacht voor het feit dat alle mensen, ongeacht waar ze geboren zijn, ertoe bijdragen dat wij ons thuis voelen in de samenleving – vooral in het licht van COVID-19. Door te benadrukken hoe migranten met anderen uit hun leefomgeving samenwerken, om de plaatsen waar ze wonen en werken productiever, innovatiever, zorgzamer, veiliger en gastvrijer te maken, kunnen we verkeerde informatie over migratie bestrijden en een inclusievere samenleving opbouwen.