chevron-down Pijl naar links Pijl naar rechts Sluiten Linkedin Vergrootglas

MATCH

Het MATCH project werd gefinancierd door het Asiel-, Migratie- en Integratiefonds (AMIF) van de Europese Unie en liep van januari 2020 tot december 2022

Met dit vraaggestuurde circulaire migratieproject pakt MATCH de tekorten aan op de arbeidsmarkt in vier Europese landen: Italië, België, Luxemburg en Nederland. Concreet stelt het project ongeveer 105 migranten uit Nigeria en Senegal in staat om zes maanden tot twee jaar te werken in sectoren met specifieke tekorten aan arbeidskrachten. Bedrijven met aantoonbare tekorten zijn onder andere ICT, technologie en digitalisering.

In Nederland voert IOM MATCH samen met de Netherlands-Africa Business Council (NABC) uit. Beide organisaties promoten zo de bestaande juridische structuren waarmee hoogopgeleide kandidaten uit Nigeria en Senegal tijdelijk bij Nederlandse bedrijven kunnen werken.

MATCH geeft kandidaten de kans om via tijdelijk werk in Europa hun vaardigheden verder te ontwikkelen en hun inzetbaarheid in eigen land te vergroten.

IOM NL illustratie Match

Om de impact van het project te vergroten onderneemt MATCH daarnaast de volgende activiteiten:

  • Ontwikkeling van vaardigheden: de bedrijven en uitzendbureaus bieden de geselecteerde kandidaten diverse trainingen aan.
  • Kennisoverdracht: de kandidaten worden gestimuleerd om deel te nemen aan projecten gericht op het overdragen van vaardigheden en kennisoverdracht aan lokale gemeenschappen in hun eigen land.
  • Intercollegiale capaciteitsopbouw: MATCH ondersteunt een uitwisseling tussen werkgeversorganisaties en arbeidsbureaus in de vier deelnemende EU-lidstaten en in Senegal en Nigeria. Op deze manier kunnen beide landen profiteren van opleidingen specifiek gericht op arbeidsmarktanalyse, de afstemming van het arbeidsaanbod op de vraag en het inventariseren van arbeidskansen in het buitenland. Deze trainingen kunnen de voortzetting van projecten en regelingen op het gebied van arbeidsmigratie makkelijker maken, wat zowel landen van herkomst als landen van bestemming ten goede komt.

alle logos

 

MATCH draagt concreet bij aan de volgende Sustainable Development Goals 
(Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen): 

sdg


corona MATCH

MATCH Logo Horizontal BlueOrange White

 

Download de Match informatiefolder hier