chevron-down Pijl naar links Pijl naar rechts Sluiten Linkedin Vergrootglas

Veelgestelde vragen over het MATCH Project

Het MATCH project werd gefinancierd door het Asiel-, Migratie- en Integratiefonds (AMIF) van de Europese Unie en liep van januari 2020 tot december 2022

Het MATCH project in het algemeen

1. Wat is MATCH?

Met 's werelds jongste en snelst groeiende bevolking is Afrika een onaangeboorde bron van talent die het personeelsbestand, het merk en de kennis van lokale markten en consumenten van Europese bedrijven kan versterken.

MATCH is een door de Europese Unie (EU) gefinancierd initiatief met een looptijd van 36 maanden om bedrijven met een tekort aan hoogopgeleid personeel te matchen met hoogopgeleid talent uit Afrika.

Door zich bij MATCH aan te sluiten worden bedrijven uit België, Italië, Nederland en Luxemburg ondersteund bij het vinden en werven van Afrikaans talent uit Senegal en Nigeria; twee landen met een overschot aan hoogopgeleide professionals. Naast de arbeidsbemiddeling voert MATCH ook aanvullende activiteiten uit, zoals de ontwikkeling van vaardigheden, capaciteitsopbouw en het delen van kennis tussen de deelnemende landen.

2. Welke organisaties implementeren het MATCH project?

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) heeft de leiding over de algemene implementatie van het project.
Project partners ondersteunen activiteiten in vier EU lidstaten, onder andere EUROCHAMBRES (regionaal), Agoria (BE), VDAB (BE), VOKA (BE), Unioncamere Piemonte (IT), IMS (LU), NABC (NL).

alle logos nieuw eurochambres

3. Wat is het doel van het MATCH-project?
  • Het aanpakken van structurele tekorten op de Europese arbeidsmarkt als gevolg van democratische en sociaaleconomische ontwikkelingen (bv. vergrijzing, vaardigheden die niet op de arbeidsmarkt aansluiten en digitalisering) door talentpools in Afrika aan te boren.
  • Het ontwikkelen van vaardigheden: aan de geselecteerde kandidaten worden diverse opleidingen aangeboden door individuele bedrijven.
  • Kennisoverdracht: arbeidsmigranten worden aangemoedigd om mee te werken aan projecten in hun land van herkomst om de overdracht van vaardigheden en kennis naar hun land van herkomst te faciliteren.
  • Peer-to-peer capaciteitsopbouw: MATCH faciliteert de uitwisseling tussen werkgeversorganisaties en uitzendbureaus in de vier deelnemende EU-lidstaten en hun tegenhangers in Senegal en Nigeria. Werkgeversorganisaties en uitzendbureaus in Nigeria en Senegal krijgen trainingen over arbeidsmarktanalyse, het afstemmen van het arbeidsaanbod op de vraag en het verkennen van arbeidskansen in het buitenland. Dit maakt de invoering van toekomstige arbeidsmigratieprogramma’s makkelijker, wat in het voordeel is van zowel de landen van herkomst als die van bestemming.
4. Op welke sectoren richt het project zich?

Het MATCH-project richt zich op het aanpakken van structurele arbeidstekorten. In Nederland zijn er voornamelijk arbeidstekorten in de ICT-, technologie- en digitaliseringssector. Het MATCH-project is echter ook beschikbaar voor ondersteuning van bedrijven in andere sectoren.

5. Wat zijn de voordelen voor Nederlandse bedrijven om aan het MATCH-project deel te nemen?

Lage kosten - Het MATCH-project stelt bedrijven in staat om tegen lage kosten hoogopgeleide kandidaten te werven en tegelijkertijd te voldoen aan hoge ethische wervingsnormen. Het MATCH-project brengt geen kosten in rekening voor het opstarten van een wervingsproces. Dit is een groot voordeel voor bedrijven, omdat wervingskosten die worden gevraagd door commerciële wervingsprogramma's meestal variëren tussen 15 en 20 procent van het eerste jaarsalaris van een kandidaat en kunnen oplopen tot 30 procent voor moeilijk in te vullen vacatures1.

Hoge kwaliteit - Het MATCH-project zorgt voor talentmatches van hoge kwaliteit door middel van selectieve advertenties, geavanceerde technologieën voor de beoordeling van vaardigheden en een netwerk van gerenommeerde talentmanagers.

Flexibiliteit - Het MATCH-project biedt bedrijven flexibiliteit aan door hen binnen een kort tijdsbestek aan een geschikte kandidaat voor te stellen. Hierdoor kunnen bedrijven flexibele aanwervingsstrategieën hanteren die aansluiten op hun behoeften en de veranderende vraag op de markt. Het project ondersteunt ook de ontwikkeling van regelingen voor werken op afstand in een tijd waarin de internationale mobiliteit beperkt is als gevolg van de COVID-19-pandemie. Bovendien is er geen wettelijke verplichting voor bedrijven om uit de voorgeselecteerde kandidaten te werven als de geselecteerde profielen niet voldoen aan de behoeften aan talent of de normen van het bedrijf.

MVO-normen – Bedrijven kunnen in het menselijk kapitaal van jonge kandidaten investeren en de ontwikkeling van vaardigheden ondersteunen via opleidingsactiviteiten door deel te nemen aan het MATCH-project. Tijdens de stages faciliteert het MATCH-project de betrokkenheid van de kandidaten bij diasporaorganisaties en hun deelname aan projecten die de ontwikkeling in Afrika ondersteunen . Het MATCH-project biedt een kans om het evenwicht tussen mannen en vrouwen te bevorderen, aangezien wij ernaar streven naar een selectie van minimaal 30% vrouwelijke kandidaten.

1.Bron: NOS artikel "Zo veel vraag dat recruitmentbureau recruiter inschakelt voor recruiter"

6. Wat zijn de kosten en de verplichtingen voor bedrijven?

Kosten - Na de voorselectie van de kandidaten dragen de bedrijven de kosten van hun eigen eindselectie (aanvullende tests, sollicitatiegesprekken, enz.) en van de overplaatsing van de geselecteerde kandidaten (bv. vluchten, visa). Bedrijven vergoeden kandidaten conform de Nederlandse wetgeving.

Verplichtingen - Bedrijven ondertekenen een verbintenisbrief met daarin een overzicht van de verwachtingen met betrekking tot werkprestaties, beloning, arbeidsomstandigheden, opleidingsvereisten, levensomstandigheden, naleving van de nationale wetgeving en naleving van de voorwaarden van het IOM-project. De verbintenisbrieven worden op individuele basis opgesteld zodat de verwachtingen op de persoon zijn afgestemd.

7. Wordt het MATCH-project uitgebreid naar andere landen (zowel landen van herkomst als landen van bestemming)?

Binnen de looptijd van drie jaar steunt het MATCH-project alleen bedrijven in vier EU-lidstaten (Nederland, België, Luxemburg, de noordelijke regio Piemonte in Italië) en kandidaten uit de twee Afrikaanse landen (Nigeria en Senegal). Mogelijke uitbreiding naar andere landen wordt onderzocht voor toekomstige fasen van het project.

8. Wat is het beoogde aantal kandidaten?

Het doel van het MATCH-project is om in totaal 210 vacatures in de vier beoogde EU-lidstaten te vinden en deze te vullen met kandidaten uit de twee Afrikaanse landen. In Nederland is het de bedoeling 80 vacatures te vullen. Vrouwelijke kandidaten krijgen voorrang zodat ten minste 30% van de kandidaten vrouw is.

Het werven van kandidaten

9. Zijn er specifieke criteria voor kandidaten?

Specifieke criteria hangen af van de vereisten van elke werkgever voor elke vacature. Hoewel het MATCH project de screening en het matchen van kandidaten met de vacatures faciliteert, worden de selectiecriteria en de daaropvolgende selectie van kandidaten uiteindelijk door de werkgever bepaald.

Het MATCH project streeft naar empowerment van vrouwen en maakt speciale overwegingen om een evenwicht tussen mannen en vrouwen onder de kandidaten te handhaven.

10. Hoe verloopt het wervingsproces in Senegal en Nigeria?

In Senegal en Nigeria vindt gerichte aanwerving plaats met de steun van gerenommeerde netwerken, aanwervingsbureaus en overheidsinstellingen.
In de twee Afrikaanse landen wordt een selectiepanel samengesteld met de steun van het nationaal bureau voor werkgelegenheid, de Vlaamse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling VDAB, en Aldelia. De sollicitaties worden gescreend en er wordt een voorselectie gemaakt. Tevens wordt een shortlist met de Europese werkgevers gedeeld voor hun definitieve selectie.

11. Welke talentprofielen kunnen we verwachten uit Senegal en Nigeria?

Nigeria en Senegal bieden een enorme pool van talent en vaardigheden. Uit cijfers van Aldelia blijkt dat in Senegal 80 000 personen in de ICT-sector werken en in Nigeria 497 000 personen. Neem contact op met het MATCH-team om een typisch kandidatenprofiel voor een specifieke functie op te vragen.

Cédric Filet (Founder and CEO of Aldelia): “Every day we are amazed by the level of candidates that are signing up to our Areebajobs platform. There are more IMT graduates from Nigeria then from both France and Belgium together. It is not about IF we can find sufficient people or which programme languages are available, it is more about which version of java are you looking for and how many candidates do you need and then we will be able to find them. The population of Belgium, The Netherlands and Luxembourg combined amounts to 27 million people, which is the population of Lagos (Nigeria) alone. The average age in terms of working population is 44 years old in Europe but only 18 in Nigeria. In other words, they have a very large young population of qualified individuals. In relative terms, the amount of talent available in Nigeria might be smaller than in European countries but in absolute terms, the number is much larger. In our experience, these young people are very hungry to learn. They are very entrepreneurial and dynamic. You just have to capture their energy in the right way and you will see that they are not only doers but are an added value to your company.”

12. Biedt het MATCH-project gestandaardiseerde contracten aan? Hoe zorgt u ervoor dat de kandidaten onder eerlijke voorwaarden worden aangeworven en behandeld?

Het projectpartnerschap voert een gedegen monitoring en evaluatie uit om ervoor te zorgen dat de rechten van zowel de werkgever als de kandidaten tijdens de volledige duur van de deelname aan het project worden gerespecteerd.
Werkgevers zijn verplicht de nationale arbeidswetgeving na te leven en eerlijke arbeidsovereenkomsten op te stellen overeenkomstig hun nationale wetgeving en de IRIS-beginselen van IOM.
De nationale Kamers van Koophandel maken deel uit van het bredere netwerk van het MATCH-project. De voorselectie van de kandidaten wordt verricht door een wervingspanel dat bestaat uit externe en interne wervingsdeskundigen.
Er worden systematisch technische tests georganiseerd om ervoor te zorgen dat de kandidaten met de sterkste vaardigheden worden geselecteerd zonder inmenging van buitenaf.

13. Hoe zorgt u ervoor dat kandidaten toegang hebben tot de infrastructuur die nodig is om op afstand te kunnen werken?

Om regelingen voor telewerken tot stand te brengen, is het van essentieel belang dat er ter plekke een infrastructuur beschikbaar is. Het projectmanagementteam zal in overleg met de werkgever en het lokale uitzendbureau Aldelia een beoordeling maken van de benodigde infrastructuur.
Bestaande netwerken in Nigeria en Senegal  worden benaderd om ervoor te zorgen dat kandidaten toegang hebben tot de nodige diensten en technologie voordat werkgevers akkoord gaan met telewerken. 

Sollicitatieprocedure voor geïnteresseerde Nigeriaanse en Senegalese kandidaten

14. Hoe kunnen werkzoekenden in Nigeria en Senegal zich aanmelden om als kandidaat deel te nemen aan het MATCH-project?

Het MATCH-project maakt een voorselectie van kandidaten uit profielen die worden verzameld door het talentmanagementbedrijf Aldelia. Het MATCH-team kan geen ongevraagde of individuele sollicitaties aannemen. In plaats daarvan moeten werkzoekenden hun belangstelling rechtstreeks bij Aldelia kenbaar maken. Een applicant tracking system binnen Aldelia's banenplatform Areebajobs houdt de sollicitaties voor deelname aan het MATCH-project bij.

Aanmeldingsproces voor geïnteresseerde Nederlandse bedrijven

15. Hoe kan een Nederlands bedrijf zijn verzoeken om talent indienen?

Werkgevers worden aangemoedigd om contact op te nemen (e-mail/telefoon) met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en NABC om hun tekort aan arbeidskrachten te bespreken en om aan te geven welke vaardigheden en profielen nodig zijn om hun vacatures te vullen. De vacatures worden eerst in overleg met de werkgever opgesteld voordat ze worden gepubliceerd.

Visum procedure

16. Hoe is de visumprocedure geregeld en in hoeverre zijn bedrijven hierbij betrokken?

Onder de Nederlandse immigratiewetgeving zijn verschillende wettelijke trajecten beschikbaar; veel hangt af van de omstandigheden rond de werving van de kandidaat (leeftijd, beoogd salaris tijdens de stage, duur van het verblijf, arbeidsvoorwaarden, status van de werkgever). Zodra het bedrijf de gegevens van de vacature heeft verstrekt, ondersteunt het MATCH-team bedrijven bij het vaststellen van het meest geschikte traject.

Het MATCH-team werkt nauw samen met de belasting- en immigratieadvocaten van Migrantic om Nederlandse bedrijven het beste juridische advies te geven. Voor meer informatie over de verschillende voorwaarden en de soorten visa/legale trajecten naar Nederland kun je de opname bekijken van het tweede webinar over legale trajecten en het MATCH project.

Partnersamenwerking met bestaande talentmanagementbedrijven of wervingsbureaus

17. What is the selection process for talent management companies and recruitment agencies to contribute to the project’s pool of Senegalese and Nigerian talent?

Aangezien het project een opleidingscomponent omvat voor kandidaten tijdens hun stage in Europa, wisselen we graag van gedachten met bestaande talentmanagementbedrijven. Neem contact op met het MATCH team om je voorstel te bespreken.

De gevolgen van COVID-19 voor het MATCH project

18. Wat zijn enkele van de maatregelen die door het MATCH-project worden genomen als reactie op COVID-19?

De uitvoering van het MATCH-project is volledig in overeenstemming met de nationale (en internationale waar van toepassing) regelgeving met betrekking tot de COVID-19 pandemie. Voor Nederlandse werkgevers zijn regelingen voor werken op afstand beschikbaar en deze kunnen worden gekoppeld aan een incubatiefase met maatregelen ter bevordering van voorbereiding, bijscholing, introductie en werken op afstand totdat kandidaten fysiek naar Nederland kunnen reizen. Een aantal incubatiediensten zijn op verzoek beschikbaar.

Ter compensatie van COVID-gerelateerde reisbeperkingen faciliteert MATCH de werving van een beperkt aantal Nigerianen en Senegalezen die in Europa verblijven.