chevron-down Pijl naar links Pijl naar rechts Sluiten Linkedin Vergrootglas

Cijfers vrijwillige terugkeer vanaf 1992

Sinds 1992 heeft IOM via het programma Assisted Voluntary Return and Reintegration (AVRR) ruim 67.000 vrijwillige vertrekken gefaciliteerd. 

In 1991 sloten IOM en de Nederlandse overheid de REAN-overeenkomst (Return and Reintegration Assistance from the Netherlands); sindsdien voert IOM het beleid uit op het gebied van vrijwillige terugkeer en herintegratie.
Het programma is in de loop der tijd verder doorontwikkeld; onze assistentie wordt als maatwerk aangeboden met speciale aandacht voor kwetsbare groepen waaronder migranten met gezondheidsproblemen, slachtoffers van mensenhandel en alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In het hele land kunnen migranten een vrijblijvende afspraak maken met IOM om zich op terugkeer te oriënteren. Samen met onze kantoren in landen van herkomst kunnen we herintegratie-ondersteuning aanbieden.

Deze grafiek laat een overzicht zien van het totale aantal vrijwillige vertrekkers door de jaren heen, sinds de start van het AVRR-programma in Nederland.

HIstoricNumbersincl2019