chevron-down Pijl naar links Pijl naar rechts Sluiten Linkedin Vergrootglas

Toolkit voor Vrijwillige Terugkeer met Kinderen

Vandaag, op UN World Children’s Day, publiceert IOM Nederland de TOOLKIT ‘Vrijwillige Terugkeer met Kinderen’.

Een groot deel van de migranten die vanuit Nederland met IOM vrijwillig terugkeren bestaat uit gezinnen met minderjarige kinderen. Het is belangrijk dat kinderen zich hierop kunnen voorbereiden.
Hoe kun je als IOM-terugkeerbegeleider gezinnen hierbij ondersteunen? Deze toolkit biedt handvatten om hiermee aan de slag te gaan.

Terugkeren naar het land van herkomst, of beter gezegd vertrekken uit Nederland – aangezien sommige kinderen al op jonge leeftijd naar Nederland zijn gekomen of hier zijn geboren – kan een grote en emotionele stap zijn voor kinderen. Het is belangrijk dat ze zich hierop kunnen voorbereiden. Dit wordt benadrukt in diverse publicaties waaraan IOM heeft meegeschreven. IOM pleit ervoor dat bij het faciliteren van terugkeer de rechten van het kind worden nageleefd, zoals deze zijn vastgelegd in internationale verdragen en richtlijnen. Zo hebben kinderen bijvoorbeeld het recht om goed geïnformeerd en gehoord te worden over het terugkeer­plan. Dit helpt hen bij het kunnen begrijpen en accepteren van het vertrek. Als kinderen bovendien ervaren dat ze invloed hebben en hun belangen worden meegenomen in het terugkeerplan kan dit hun zelfvertrouw­en vergroten. En dat helpt bij het kunnen aanpassen in een nieuwe omgeving. Daarmee worden risico’s op bijvoorbeeld een leerachterstand of sociale isolatie na terugkeer verminderd. Kortom, een goede voorbereiding is goed voor het welzijn en de mentale gezondheid van kinderen, waardoor ze beter kunnen omgaan met de uitdagingen van terugkeer.


Hoe de terugkeervoorbereiding eruit ziet verschilt per gezin en hangt af van verschillende factoren. Door sommige ouders kan het betrekken van hun kinderen bij het terugkeerplan als lastig worden ervaren. Hoe kun je als counselor helpen om de interactie tussen ouders en hun kinderen over dit onderwerp beter te laten verlopen? Deze toolkit biedt enkele handvatten om hiermee aan de slag te gaan. Het bestaat uit drie onderdelen: een gids voor counselors, een gids voor ouders en een doeboek voor kinderen.

Bekijk de drie onderdelen van de toolkit door op de afbeelding te klikken.

 Cover Doeboek versie 17 11 20DEF cover counsellors 12 11inddDEF Cover parents NL