chevron-down Pijl naar links Pijl naar rechts Sluiten Linkedin Vergrootglas

COVID-19 pandemie: anders omgaan met menselijke mobiliteit

Secretaris-generaal van de VN António Guterres dringt vandaag op aan dat een wereldwijde beheersing van de COVID-19-crisis, afhangen van inspanningen op het gebied van de volksgezondheid gericht op een herstel voor iedereen. Het United Nations Network on Migration ziet de beleidsrichtlijnen van de secretaris-generaal als belangrijke aandachtspunten voor het bevorderen van veilige mobiliteit van alle mensen.

COVID-19 stelt ons voor kritieke uitdagingen. Veel mensen die nu op weg zijn krijgen nu te maken met enorme risico’s, wat hun mensenrechten en welzijn schaadt. Maar deze huidige periode kan ook worden gebruikt om opnieuw na te denken over het wereldwijd managen van migratie. Uitgangspunt is een meer humane en effectieve uitvoering.

Het United Nations Network on Migration roept de internationale gemeenschap op om vooral nu te reageren op de aanbevelingen van de secretaris-generaal. Het Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM) is een belangrijke basis voor internationale coördinatie en samenwerking op het gebied van migratie. Gedeelde verantwoordelijkheid en innovatieve oplossingen zijn cruciaal om de uitdagingen en kansen van migratie aan te pakken. Net als bij het bestrijden van COVID-19, kan geen enkel land dit alleen doen.

De GCM biedt praktische oplossingen voor de grootste uitdagingen op het gebied van migratie, die door de huidige pandemie zijn vergroot. Bijvoorbeeld toezeggingen van landen om te zorgen dat alle migranten, ongeacht hun status, toegang hebben tot de meest basale voorzieningen en om een ​​humaner beeld van migranten en migratie te ontwikkelen. Het netwerk roept op tot inspanningen om de toename aan te pakken van xenofobie, een moratorium op het gebruik van vreemdelingendetentie en door het opschorten van gedwongen terugkeer en door migranten.

Samen moeten we oplossingen vinden waarbij de bescherming van mensenrechten – wie het ook betreft - wordt geaccepteerd. Waar angst en vreemdelingenhaat wordt ontmoedigd en niet bevorderd en waarbij we de essentiële bijdrage die migranten aan onze samenleving leveren, waarderen en erkennen.

Lees hier het persbericht van IOM Internationaal