chevron-down Pijl naar links Pijl naar rechts Sluiten Linkedin Vergrootglas

Aanbevelingen aanpak van huiselijk geweld tijdens COVID-19-maatregelen

In tijden van crisis worden de meest kwetsbaren in de samenleving het zwaarst getroffen. Hoe zijn migrantengemeenschappen in Nederland getroffen door COVID-19? Hoe begrijpen we patronen van huiselijk en seksueel geweld in migrantengemeenschappen tijdens de pandemie?

IOM nam deel aan een expertmeeting, georganiseerd door MOVISIE met meer dan 20 organisaties en beleidsmakers om aanbevelingen te ontwikkelen voor de aanpak van huiselijk geweld tijdens COVID-19-maatregelen. Hier vindt u de aanbevelingen die zijn opgesteld, waaronder de inzichten van IOM.

Meer informatie over hoe IOM seksueel geweld in migrantengemeenschappen in Nederland aanpakt, leest u hier op de pagina van het PROTECT project.

Lees hier de aanbevelingen