chevron-down Pijl naar links Pijl naar rechts Sluiten Linkedin Vergrootglas

Includ-EU – Europese integratie bevorderen van derdelanders/migranten van buiten de EU

IOM is gestart met het project Includ-EU, met als doel het verbeteren van de integratie in Europa van derdelanders. Dit EU-gefinancierde project richt zich op het vergroten van regionale en lokale expertise en op het bevorderen van de sociale samenhang in de samenleving.

Includ-EU start in 2020 in Griekenland, Italië, Nederland, Roemenië, Slovenië en Spanje en heeft een driejarige looptijd tot 2022.

In Nederland wordt Includ-EU geïmplementeerd door IOM in samenwerking met de gemeente Tilburg, met een focus op de arbeidsmarktintegratie van derdelanders..

Om de sociale cohesie in Europa te vergroten, richt Includ-EU zich op het verbeteren van zowel expertise als instrumenten. Om dit te bereiken heeft het project de volgende drie doelstellingen:

  1. Het vergroten van de kennis en bekwaamheden van lokale en regionale autoriteiten in Griekenland, Italië, Nederland, Roemenië, Slovenië en Spanje, om de integratie van migranten van buiten de EU te vergemakkelijken.
  2. Het uitvoeren en evalueren van pilotprojecten gericht op het bevorderen van de integratie van derdelanders op regionaal en lokaal niveau in Griekenland, Italië, Nederland, Roemenië, Slovenië en Spanje.
  3. Het opzetten van een informeel netwerk van regionale en lokale autoriteiten op verschillende expertiseniveaus, waarbij rekening wordt gehouden met de nationale verschillen in beleid en praktijk van de arbeidsmarktintegratie van derdelanders. 

Includ-EU websiteInclud website all logo

 

Dowload de informatiefolder van Includ-EU hier (Nederlands)
Dowload de informatiefolder van Includ-EU hier (Engels)
INCLUD-EU WEBSITE