chevron-down Pijl naar links Pijl naar rechts Sluiten Linkedin Vergrootglas

Includ-EU – Europese integratie bevorderen van derdelanders/migranten van buiten de EU

Het Includ-EU-project: een project met als doel het verbeteren van de integratie in Europa van derdelanders.

Dit EU-gefinancierde project richt zich op het vergroten van regionale en lokale expertise en op het bevorderen van de sociale samenhang in de samenleving. Includ-EU start in 2020 in Griekenland, Italië, Nederland, Roemenië, Slovenië en Spanje en heeft een driejarige looptijd tot september 2023.

In Nederland wordt Includ-EU geïmplementeerd door IOM, in samenwerking met de gemeente Tilburg, met als doel de verdere integratie van derdelanders door hun actieve deelname aan besluitvormingsprocessen. Dit gebeurt door het ondersteunen en verder ontwikkelen van de regionale Adviesraad Statushouders. De raad is in 2018 opgericht als onafhankelijk orgaan en bestaat uit 6-10 leden met een migrantenachtergrond. De raad geeft advies aan gemeenten en organisaties in de regio Hart van Brabant die te maken hebben met opvang, huisvesting en integratie. Het doel van de Adviesraad is dat beleid en uitvoering op het gebied van opvang, huisvesting en integratie aansluiten bij de wensen en behoeften van vergunninghouders in de regio.

Om de sociale cohesie in Europa te vergroten, richt Includ-EU zich op het verbeteren van zowel expertise als instrumenten. Om dit te bereiken heeft het project de volgende drie doelstellingen:

  • Het vergroten van de kennis en bekwaamheden van lokale en regionale autoriteiten in Griekenland, Italië, Nederland, Roemenië, Slovenië en Spanje, om de integratie van migranten van buiten de EU te vergemakkelijken.
  • Het uitvoeren en evalueren van pilotprojecten gericht op het bevorderen van de integratie van derdelanders op regionaal en lokaal niveau in Griekenland, Italië, Nederland, Roemenië, Slovenië en Spanje.
  • Het opzetten van een informeel netwerk van regionale en lokale autoriteiten op verschillende expertiseniveaus, waarbij rekening wordt gehouden met de nationale verschillen in beleid en praktijk van de arbeidsmarktintegratie van derdelanders. 

Voor meer informatie over de Adviesraad voor vluchtelingen kan je de onderstaande video bekijken en/of hun LinkedIn pagina bezoeken.

 


Voor meer informatie over andere pilotprojecten in de andere deelnemende landen kun je de onderstaande video's bekijken:

  • ITALIË
  • SLOVENIË
  • SPANJE
  • ROEMENIË
  • GRIEKENLAND

Includ website
Includ website


 all logo

 

Dowload de informatiefolder van Includ-EU hier (Nederlands)
Dowload de informatiefolder van Includ-EU hier (Engels)
INCLUD-EU WEBSITE