PROTECT

Het versterken van hulpverlening aan migranten die in aanraking zijn gekomen met seksueel en gender-gerelateerd geweld (SGBV)

Op 1 oktober 2018 is het PROTECT project van start gegaan. IOM Nederland werkt samen met partners Arq Nationaal Psychotrauma Centrum, Rutgers en Pharos, om vluchtelingen, migranten en asielzoekers die in aanraking zijn gekomen met SGBV beter te kunnen ondersteunen binnen de bestaande hulpverlening. Ook besteedt het project aandacht aan de capaciteitsopbouw tussen hulpverleners en andere professionals die ondersteuning bieden aan deze groep mensen, zoals professionals werkzaam bij het Centrum Seksueel Geweld.

Sleutelpersonen met een migratieachtergrond bieden betrouwbare informatiesessies om bij te dragen aan de bewustwording en emancipatie binnen migrantengemeenschappen over SGBV en waar hulp gezocht kan worden. De sleutelpersonen spelen een fundamentele rol bij de uitwisseling van informatie tussen migrantengemeenschappen en hulpverleners.

PROTECT ondersteunt het overbruggen van de kloof tussen migranten die in aanraking zijn gekomen met SGBV en bestaande hulpverlening door een platform te bieden waar men ervaringen kan delen en discussies met elkaar kan voeren. Meer dan honderd professionals uit de gezondheidszorg, politie en veiligheid, gemeenten, migrantenorganisaties, LGBTQI+ vertegenwoordiging, de wetenschap en bureaus voor sociale ondersteuning in Nederland hebben hun kennis, ervaringen, uitdagingen en good practices gedeeld over SGBV in migrantengemeenschappen.

Het PROTECT project wordt uitgevoerd in twaalf Europese landen, zowel in aankomstlanden als doorreislanden. Naast Nederland werkt IOM met lokale partners in België, Bulgarije, Kroatië, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Malta, Polen, Slovenië en Spanje.

Hieronder vindt u:

  • Een animatiefilm van twee minuten waarin SGBV wordt uitgelegd. De film is gemaakt voor mensen met een migratieachtergrond en met ondertitels beschikbaar in het Nederlands en 22 andere talen;
  • Een folder met uitleg over SGBV en waar u toegang kunt krijgen tot meer informatie en ondersteuning in Nederland. Deze folder is ontworpen voor migranten en kan digitaal worden afgedrukt of gedeeld;
  • De flyer van het PROTECT project, waarin het doel van het project en onze projectactiviteiten worden uitgelegd.
  • Het Mapping Report on Legal Frameworks and Assistance Available to Migrant Victims of Sexual and Gender‑Based Violence (SGBV).
  • Aanbevelingen voor ondersteuning in Nederland


Protect Leaflet Dutch 1 

Download de PROTECT folder hier

NEDERLANDS

ENGELS 

ARABISCH

TIGRINYA 

 


Ontmoet twee van onze sleutelpersonen

   

 


 

PROTECT project mapping legal framework SGBV 2 

Mapping Report on Legal Frameworks and Assistance Available to Migrant Victims of Sexual and Gender‑Based Violence (SGBV) 

Als onderdeel van het PROTECT project hebben nationale IOM kantoren samen met de projectpartners in 12 landen (België, Bulgarije, Kroatië, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Malta, Nederland, Polen, Slovenië en Spanje) de bestaande wetgeving en beschikbare diensten voor migrantenslachtoffers van seksueel en gender-gerelateerd geweld (SGBV) in kaart gebracht én zijn de belangrijkste hiaten en uitdagingen geïdentificeerd.

 Download het rapport hier>>

 
PROTECT project mapping legal framework SGBV 2 

Aanbevelingen voor ondersteuning in Nederland

Dze aanbevelingen zijn opgesteld tijdens de implementatieperiode van het PROTECT project. 
Op basis van feedback, inzichten en uitdagingen, naar voren gebracht door meer dan tweehonderd belanghebbenden (migranten, integratiedeskundigen, zorgwerkers, LGBTQI+-vertegenwoordigers, vertegenwoordigers organisaties die zich richten op bescherming en vele anderen), heeft IOM een reeks multidisciplinaire aanbevelingen ontwikkeld om migranten mondiger te maken en professionals en beleidsvormers in Nederland in staat te stellen om GBV in migrantengemeenschappen beter te identificeren, te behandelen en te voorkomen 

Download het rapport hier>> 

 

5 logo

 

Meer informatie over PROTECT
Download de flyer over het Protect project hier

Lees meer: