chevron-down Pijl naar links Pijl naar rechts Sluiten Linkedin Vergrootglas

6. Wat zijn de kosten en de verplichtingen voor bedrijven?

Kosten - Na de voorselectie van de kandidaten dragen de bedrijven de kosten van hun eigen eindselectie (aanvullende tests, sollicitatiegesprekken, enz.) en van de overplaatsing van de geselecteerde kandidaten (bv. vluchten, visa). Bedrijven vergoeden kandidaten conform de Nederlandse wetgeving.

Verplichtingen - Bedrijven ondertekenen een verbintenisbrief met daarin een overzicht van de verwachtingen met betrekking tot werkprestaties, beloning, arbeidsomstandigheden, opleidingsvereisten, levensomstandigheden, naleving van de nationale wetgeving en naleving van de voorwaarden van het IOM-project. De verbintenisbrieven worden op individuele basis opgesteld zodat de verwachtingen op de persoon zijn afgestemd.