chevron-down Pijl naar links Pijl naar rechts Sluiten Linkedin Vergrootglas

Veelgestelde vragen over Het MATCH project in het algemeen

1. Wat is MATCH?

Met 's werelds jongste en snelst groeiende bevolking is Afrika een onaangeboorde bron van talent die het personeelsbestand, het merk en de kennis van lokale markten en consumenten van Europese bedrijven kan versterken.

MATCH is een door de Europese Unie (EU) gefinancierd initiatief met een looptijd van 36 maanden om bedrijven met een tekort aan hoogopgeleid personeel te matchen met hoogopgeleid talent uit Afrika.

Door zich bij MATCH aan te sluiten worden bedrijven uit België, Italië, Nederland en Luxemburg ondersteund bij het vinden en werven van Afrikaans talent uit Senegal en Nigeria; twee landen met een overschot aan hoogopgeleide professionals. Naast de arbeidsbemiddeling voert MATCH ook aanvullende activiteiten uit, zoals de ontwikkeling van vaardigheden, capaciteitsopbouw en het delen van kennis tussen de deelnemende landen.

2. Welke organisaties implementeren het MATCH project?

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) heeft de leiding over de algemene implementatie van het project.
Project partners ondersteunen activiteiten in vier EU lidstaten, onder andere EUROCHAMBRES (regionaal), Agoria (BE), VDAB (BE), VOKA (BE), Unioncamere Piemonte (IT), IMS (LU), NABC (NL).

alle logos nieuw eurochambres

3. Wat is het doel van het MATCH-project?
  • Het aanpakken van structurele tekorten op de Europese arbeidsmarkt als gevolg van democratische en sociaaleconomische ontwikkelingen (bv. vergrijzing, vaardigheden die niet op de arbeidsmarkt aansluiten en digitalisering) door talentpools in Afrika aan te boren.
  • Het ontwikkelen van vaardigheden: aan de geselecteerde kandidaten worden diverse opleidingen aangeboden door individuele bedrijven.
  • Kennisoverdracht: arbeidsmigranten worden aangemoedigd om mee te werken aan projecten in hun land van herkomst om de overdracht van vaardigheden en kennis naar hun land van herkomst te faciliteren.
  • Peer-to-peer capaciteitsopbouw: MATCH faciliteert de uitwisseling tussen werkgeversorganisaties en uitzendbureaus in de vier deelnemende EU-lidstaten en hun tegenhangers in Senegal en Nigeria. Werkgeversorganisaties en uitzendbureaus in Nigeria en Senegal krijgen trainingen over arbeidsmarktanalyse, het afstemmen van het arbeidsaanbod op de vraag en het verkennen van arbeidskansen in het buitenland. Dit maakt de invoering van toekomstige arbeidsmigratieprogramma’s makkelijker, wat in het voordeel is van zowel de landen van herkomst als die van bestemming.
4. Op welke sectoren richt het project zich?

Het MATCH-project richt zich op het aanpakken van structurele arbeidstekorten. In Nederland zijn er voornamelijk arbeidstekorten in de ICT-, technologie- en digitaliseringssector. Het MATCH-project is echter ook beschikbaar voor ondersteuning van bedrijven in andere sectoren.

5. Wat zijn de voordelen voor Nederlandse bedrijven om aan het MATCH-project deel te nemen?

Lage kosten - Het MATCH-project stelt bedrijven in staat om tegen lage kosten hoogopgeleide kandidaten te werven en tegelijkertijd te voldoen aan hoge ethische wervingsnormen. Het MATCH-project brengt geen kosten in rekening voor het opstarten van een wervingsproces. Dit is een groot voordeel voor bedrijven, omdat wervingskosten die worden gevraagd door commerciële wervingsprogramma's meestal variëren tussen 15 en 20 procent van het eerste jaarsalaris van een kandidaat en kunnen oplopen tot 30 procent voor moeilijk in te vullen vacatures1.

Hoge kwaliteit - Het MATCH-project zorgt voor talentmatches van hoge kwaliteit door middel van selectieve advertenties, geavanceerde technologieën voor de beoordeling van vaardigheden en een netwerk van gerenommeerde talentmanagers.

Flexibiliteit - Het MATCH-project biedt bedrijven flexibiliteit aan door hen binnen een kort tijdsbestek aan een geschikte kandidaat voor te stellen. Hierdoor kunnen bedrijven flexibele aanwervingsstrategieën hanteren die aansluiten op hun behoeften en de veranderende vraag op de markt. Het project ondersteunt ook de ontwikkeling van regelingen voor werken op afstand in een tijd waarin de internationale mobiliteit beperkt is als gevolg van de COVID-19-pandemie. Bovendien is er geen wettelijke verplichting voor bedrijven om uit de voorgeselecteerde kandidaten te werven als de geselecteerde profielen niet voldoen aan de behoeften aan talent of de normen van het bedrijf.

MVO-normen – Bedrijven kunnen in het menselijk kapitaal van jonge kandidaten investeren en de ontwikkeling van vaardigheden ondersteunen via opleidingsactiviteiten door deel te nemen aan het MATCH-project. Tijdens de stages faciliteert het MATCH-project de betrokkenheid van de kandidaten bij diasporaorganisaties en hun deelname aan projecten die de ontwikkeling in Afrika ondersteunen . Het MATCH-project biedt een kans om het evenwicht tussen mannen en vrouwen te bevorderen, aangezien wij ernaar streven naar een selectie van minimaal 30% vrouwelijke kandidaten.

1.Bron: NOS artikel "Zo veel vraag dat recruitmentbureau recruiter inschakelt voor recruiter"

6. Wat zijn de kosten en de verplichtingen voor bedrijven?

Kosten - Na de voorselectie van de kandidaten dragen de bedrijven de kosten van hun eigen eindselectie (aanvullende tests, sollicitatiegesprekken, enz.) en van de overplaatsing van de geselecteerde kandidaten (bv. vluchten, visa). Bedrijven vergoeden kandidaten conform de Nederlandse wetgeving.

Verplichtingen - Bedrijven ondertekenen een verbintenisbrief met daarin een overzicht van de verwachtingen met betrekking tot werkprestaties, beloning, arbeidsomstandigheden, opleidingsvereisten, levensomstandigheden, naleving van de nationale wetgeving en naleving van de voorwaarden van het IOM-project. De verbintenisbrieven worden op individuele basis opgesteld zodat de verwachtingen op de persoon zijn afgestemd.

7. Wordt het MATCH-project uitgebreid naar andere landen (zowel landen van herkomst als landen van bestemming)?

Binnen de looptijd van drie jaar steunt het MATCH-project alleen bedrijven in vier EU-lidstaten (Nederland, België, Luxemburg, de noordelijke regio Piemonte in Italië) en kandidaten uit de twee Afrikaanse landen (Nigeria en Senegal). Mogelijke uitbreiding naar andere landen wordt onderzocht voor toekomstige fasen van het project.

8. Wat is het beoogde aantal kandidaten?

Het doel van het MATCH-project is om in totaal 210 vacatures in de vier beoogde EU-lidstaten te vinden en deze te vullen met kandidaten uit de twee Afrikaanse landen. In Nederland is het de bedoeling 80 vacatures te vullen. Vrouwelijke kandidaten krijgen voorrang zodat ten minste 30% van de kandidaten vrouw is.