chevron-down Pijl naar links Pijl naar rechts Sluiten Linkedin Vergrootglas

Stages bij IOM Nederland

Een stage bij IOM Nederland biedt studenten en pas afgestudeerden de kans om  kennis te maken met het werk van IOM.

Wij bieden jongeren met uiteenlopende academische en geografische achtergronden een praktische kennismaking met migratie en/of internationaal openbaar bestuur, om hun educatieve ervaring te verbeteren. De meeste stages vinden plaats op het kantoor van IOM Nederland in Den Haag. De duur van een stageopdracht varieert in lengte en duurt minimaal 3 tot maximaal 6 maanden, eventueel maximaal 9 maanden afhankelijk van de beschikbaarheid en academische vereisten van de stagiair en het betreffende IOM-programma. De meeste opdrachten zijn fulltime (37,5 uur per week).

Eisen en aanvraagprocedure

Stagiaires worden geselecteerd via een competitieve procedure. Stagemogelijkheden staan op onze website en verspreiden we via onze sociale media kanalen en OneWorld. Om in aanmerking te komen moeten kandidaten voldoen aan een van de volgende academische vereisten:

  • Ingeschreven zijn in het laatste jaar van een universitaire opleiding (minimaal bachelorniveau of gelijkwaardig);
  • ingeschreven zijn voor een afstudeerfase (tweede universitaire diploma of gelijkwaardig, of hoger);
  • afgestudeerd zijn met een universitair diploma en, indien voor een stage geselecteerd, hiermee kunnen beginnen binnen een jaar na afstuderen.

De kandidaat moet kunnen aantonen interesse te hebben voor het werkveld dat in de vacature wordt vermeld. Ook moet je de basisprincipes respecteren van IOM in Nederland. Zo is het werken en het respectvol omgaan met mensen met uiteenlopende culturele achtergronden essentieel voor het werken bij een VN-organisatie.

Kandidaten moeten praktische kennis hebben (zowel mondeling als schriftelijk) van ten minste één van de officiële talen van IOM (Engels, Frans of Spaans). Als lokale taal is Nederlands een pré. Kandidaten zijn tussen 20 en 36 jaar oud.

Solliciteren: waar en hoe

De selectie voor stages binnen IOM is gedecentraliseerd. Stages bij IOM Nederland vind je bijvoorbeeld op www.iom-nederland.nl.

Hier vind je informatie over specifieke vacatures, de aanvraagprocedure, datum van aanmelden en andere vereisten. Open sollicitaties bij IOM Nederland worden niet in behandeling genomen. Alleen kandidaten die op bovenstaande manier solliciteren komen op een shortlist, waarna een oproep volgt voor een interview.

Beloning

Stagiairs ontvangen een ‘Monthly Subsistence Allowance (MSA)’; een vergoeding die de onkosten dekt. Geen andere vergoeding wordt toegekend. De hoogte van het bedrag kan verschillen; zo kan een kandidaat bijvoorbeeld in aanmerking komen voor financiële ondersteuning van een nominerende instelling of overheid. Daarnaast is de hoogte van de vergoeding afhankelijk van opleidingsniveau en woon-werkafstand.

Carrièremogelijkheden

Stages leiden niet vanzelf tot een baan bij IOM maar zijn bedoeld als aanvulling van de studie. Voltooide stages geven dus geen recht op toekomstige tewerkstelling bij IOM. Tijdens of na de stage kunnen stagiairs solliciteren op een functie binnen de organisatie mits ze voldoen aan de vereiste kwalificaties en ervaring. Stagiairs worden echter niet beschouwd als interne kandidaten.

Belangrijkste punten

Duur: Het stageprogramma duurt minimaal 2 tot maximaal 6 maanden, eventueel verlengbaar tot maximaal 9 maanden.
Vergunning: je moet beschikken over een verblijfs- en een werkvergunning.
Ziektekostenverzekering: je bent zelf verantwoordelijk voor de kosten die voortvloeien uit ongevallen en/of ziekte die je tijdens de stage oploopt. Je moet beschikken over een geldige ziektekostenverzekering die de volledige stageperiode dekt. Voordat je aan de stage begint, word je medisch gekeurd.
Vertrouwelijkheid: Je moet discreet zijn en alle niet-openbaar gemaakt informatie die je tijdens je stage hebt verkregen vertrouwelijk houden. Ook mag je geen documenten publiceren op basis van dergelijke informatie.