Wijziging terugkeerregeling Moldavische migranten

Migranten met de Moldavische nationaliteit die een Dublin-claim hebben, komen niet langer in aanmerking voor terugkeerondersteuning onder het REAN programma.
Het besluit is genomen door het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid en geldt voor de genoemde migranten die vanaf 15 april een aanvraag bij IOM indienen voor vrijwillige terugkeerondersteuning. 

Pas nadat een formele aanvraag is ondertekend, kan IOM controleren of iemand toestemming heeft om gebruik te maken van het REAN-programma.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

+31 88 746 44 66