chevron-down Pijl naar links Pijl naar rechts Sluiten Linkedin Vergrootglas

Webinar over impact pandemie op ongedocumenteerde migranten

Op 24 juni organiseerden we een webinar voor onze diplomatieke relaties over de positie van migranten in een irreguliere situatie. Meer dan 27 diplomatieke vertegenwoordigingen namen deel aan dit online evenement, met een presentatie van de gemeente Amsterdam en CoMensha over hun werk en ondersteuning aan ongedocumenteerde migranten en (potentiële) slachtoffers van mensenhandel.

Sinds de corona-pandemie Nederland heeft bereikt zijn wij, net als alle andere organisaties, overgestapt op online contacten met onze partners. Live meetings, face to face, zijn nog steeds uitzondering in deze onzekere en moeilijke tijden. We missen het directe contact met onze partners, maar met de verhoogde vaccinatiegraad hopen we elkaar toch weer te kunnen ontmoeten en live-evenementen te organiseren. Hetzelfde geldt voor de diplomatieke missies en consulaten in Nederland en België waar we intensief mee samenwerken.

Op 24 juni organiseerden we een webinar voor onze diplomatieke relaties over de positie van ongedocumenteerde migranten. Veel migranten die in Nederland verblijven stonden het afgelopen jaar voor grote uitdagingen als gevolg van de COVID-19-pandemie. Vooral mensen in een irreguliere situatie bevonden zich steeds vaker in een kwetsbare positie. Met name aan het begin van de crisis, toen de mobiliteit werd beperkt, merkten we een toename van het aantal verzoeken om vrijwillige terugkeerhulp van ongedocumenteerde migranten.
Om hun situatie beter te begrijpen, nodigden we de gemeente Amsterdam en CoMensha uit voor een presentatie van hun werk en de ondersteuning die zij bieden aan ongedocumenteerde migranten en (potentiële) slachtoffers van mensenhandel. Meer dan 27 diplomatieke vertegenwoordigingen namen deel aan het online evenement. We bieden een platform aan organisaties en instanties die migranten in Nederland helpen en stimuleren verbindingen tussen partners.

Hulp voor migranten in een kwetsbare situatie