chevron-down Pijl naar links Pijl naar rechts Sluiten Linkedin Vergrootglas

Hervestiging van vluchtelingen wordt hervat

Op 18 juni hebben IOM en UNHCR bekendgemaakt dat de stopzetting van wereldwijde hervestigingen wordt opgeheven. Dit betekent dat hervestigingen worden hervat. Na overleg met de betrokken overheden in combinatie met de beperking van het vliegverkeer als gevolg van de COVID-19 pandemie, besloten we in maart tot een tijdelijke opschorting van de hervestigingsvertrekken van vluchtelingen.

Specifieke noodgevallen konden nog worden afgehandeld in samenwerking met de overheden en onze kantoren, maar voor veel vluchtelingen leidde de maatregel tot uitstel van hun hervestigingsprocedure.

Als voorbereiding op een mogelijke hervatting van de hervestigingen naar Nederland, waren we de afgelopen tijd in nauw overleg met de Nederlandse overheid. Voor veel vluchtelingen is hervestiging van levensbelang. Voor ons is het daarom belangrijk om dit werk te kunnen hervatten. We erkennen de risico’s van COVID-19 voor de volksgezondheid; bij de hervestiging staan zijn de veiligheid van de vluchtelingen en hun bescherming tegen het coronavirus het uitgangspunt.

Photo Resettlement 1