chevron-down Pijl naar links Pijl naar rechts Sluiten Linkedin Vergrootglas

Landelijke bijeenkomst PROTECT: migrantengemeenschappen informeren over SGBV

Wereldwijd wordt 1 op de 3 vrouwen getroffen door seksueel en gendergerelateerd geweld (SGBV) - in Nederland worden elk jaar 100.000 mensen slachtoffer van SGBV. Zonder therapie komen 2 van de 3 slachtoffers in de toekomst opnieuw in aanraking met seksueel geweld, aldus Antonio Polosa, Chief of Mission van IOM Nederland op 10 december tijdens het evenement PROTECT.

 Op de bijeenkomst presenteerde het projectteam bestaande uit IOM, Pharos, Arq Nationaal Psychotrauma Centrum en Rutgers de resultaten en bevindingen van het PROTECT-project, dat zich richt op seksueel en gendergerelateerd geweld binnen migrantengemeenschappen. Het evenement viel samen met de Internationale dag van de mensenrechten en de laatste dag van de internationale 16 dagen durende campagne van activisme tegen gendergerelateerd geweld.

Het PROTECT evenement werd bijgewoond door een breed scala van vertegenwoordigers van Nederlandse organisaties en migrantengemeenschappen die met hun expertise aan het project hebben bijgedragen. Seksueel geweld tegen vluchtelingen en asielzoekers is een wereldwijd fenomeen. Veel minder is bekend over SGBV in migrantengemeenschappen, vooral onder degenen die het meest kwetsbaar zijn waaronder mensen die irregulier zijn, kinderen en ongeschoolden.

Om dit probleem aan te pakken is belangrijk dat in de landelijke discussie over SGBV ook de behoeften en belangen van migranten worden meegenomen. Dit was de aanleiding om in 12 Europese landen het PROTECT-project te implementeren.

In Nederland zijn via het PROTECT-project 13 speciale migrantenambassadeurs voorbereid om de kernboodschappen van het project uit te dragen en migranten goed te informeren en door te verwijzen. Zeven rondetafelbijeenkomsten in Amsterdam, Utrecht, Leeuwarden en Rotterdam brachten meer dan 100 deskundigen met verschillende expertises bijeen voor het uitwisselen van ervaringen en ‘good practices’.

Dankzij de inzet van de migrantenambassadeurs en onze partners, hebben inmiddels ongeveer 500 migranten in Nederland persoonlijke ondersteuning ontvangen. In januari worden medewerkers van de 16 Centra voor Seksueel Geweld getraind in het ondersteunen van migranten die het slachtoffer zijn van mishandeling.

5 logo 

Meer informatie over PROTECT