chevron-down Pijl naar links Pijl naar rechts Sluiten Linkedin Vergrootglas

IOM biedt werkgevers en bedrijven richtlijnen voor bescherming van arbeidsmigranten tijdens COVID-19 Crisis

De COVID-19 Crisis heeft gevolgen voor iedereen in de samenleving, maar treft de meest kwetsbare groepen het hardst. Arbeidsmigranten worden wereldwijd zwaar getroffen door de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor bedrijven. Verschillende landen waaronder Nederland, hebben sinds de uitbraak van het COVID-19 virus te maken met een stijgend werkloosheidcijfer en inkomensverlies onder arbeidsmigranten.

IOM COVID 19 Employer Guidance V1 2IOMs Directeur-Generaal Antonio Vitorino stelt dat “werkgevers en bedrijven een cruciale rol hebben bij de bescherming van arbeidsmigrant tijdens de COVID-19-pandemie. Velen bieden essentiële zorg, diensten en goederen en zijn hierbij sterk afhankelijk van arbeidsmigranten. Dit betreft niet alleen verpleegkundigen, artsen en andere eerstelijnszorgmedewerkers, maar ook medewerkers in sectoren zoals de landbouw, transport en detailhandel die onze steden voorzien van voedsel en andere noodzakelijke goederen. ”

Het is belangrijk dat de particuliere sector en overheden de handen ineenslaan en kordaat reageren om de rechten en het welzijn te beschermen van de naar schatting 164 miljoen internationale arbeidsmigranten wereldwijd en om te voorkomen dat zij gedupeerd worden door de economische schade.

IOM biedt werkgevers richtlijnen waarmee zij arbeidsmigranten kunnen beschermen en waarmee ze effectief kunnen reageren op de corona-crisis. Dit document wordt gedurende de COVID-19 crisis met regelmaat geactualiseerd. 

Klik hier voor de richtlijnen