chevron-down Pijl naar links Pijl naar rechts Sluiten Linkedin Vergrootglas

Includ-EU Webinar: participatie en sociale inclusie van migranten

In het derde webinar van ons Includ-EU project op 16 feb om 10:00 vertellen we over regionale en lokale ervaringen op het gebied van actieve participatie en sociale inclusie van migranten. 

IncludEU3womenInclud-EU draagt bij aan een meer inclusieve samenleving door middel van kennisuitwisseling en samenwerking tussen lokale en regionale overheden in de Europese Unie.

In Nederland wordt Includ-EU geïmplementeerd door IOM in samenwerking met de gemeente Tilburg, met een focus op de arbeidsmarktintegratie van derdelanders.

Het webinar, gefaciliteerd door de Raad van Europa, belicht praktijkvoorbeelden uit enkele bij het project betrokken landen (Griekenland, Italië, Nederland, Roemenië, Slovenië en Spanje). Bovendien geeft het Directoraat Generaal voor Migratie en Interne Zaken van de Europese Commissie een overzicht van de maatregelen ter bevordering van actieve participatie, met name in het besluitvormingsproces, die in het actieplan met EU-prioriteiten zijn opgenomen.

Meer weten over best practices op het gebied van actieve participatie en sociale inclusie van migranten? 

Registreer hier