logo

WereldTools Plus project

Het WereldTools 2015-2018 project ondersteunt migranten die vrijwillig willen terugkeren naar hun land van herkomst. Het project is gericht op herintegratie in landen van herkomst en combineert de diensten van de Nederlandse Stichting Wereldwijd met de herintegratieondersteuning van IOM.

De steun die in het WereldTools project kan worden geboden aan migranten die willen terugkeren naar hun land van herkomst bestaat uit:

  1. Materialen, gereedschappen en machines van Stichting Wereldwijd om een klein bedrijf te starten in het land van herkomst. Indien gewenst kan Wereldwijd migranten een korte beroepsopleiding aanbieden, zoals lassen in combinatie met een plan van aanpak.
  2. Assistentie van IOM bij de herintegratie in het land van herkomst, op verzoek van de migrant en Wereldwijd.

Tijdens een spreekuur informeert de IOM-medewerker de migrant over het WorldTools Plus project. Migranten die belangstelling hebben kunnen een afspraak maken met Wereldwijd voor een intakegesprek over hun wensen en ideeën met betrekking tot het opstarten van een bedrijf. Daarin wordt eveneens bekeken welke materialen en gereedschappen nodig zijn om het specifieke bedrijf op te starten en wordt een korte training aangeboden. De doos met materialen, gereedschappen en machines wordt aan de migrant gestuurd na zijn of haar vertrek uit Nederland.
Migranten ontvangen van IOM een Terms of Reference met alle afspraken die zijn gemaakt met Stichting Wereldwijd en IOM.

U kunt hier folders in verschillende talen downloaden:

WTK-Folder-WereldTools Nederlands internet-1 WTK-Folder-WereldTools basis-A4 Engelstalig-internet-1 WTK-Folder-WereldTools Franstalig internet-1
Share
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.