logo

Vrijwillige terugkeer/hervestiging van Syrische migranten naar Syrië of een derde land

Momenteel kan IOM Syrische migranten niet assisteren met een vrijwillige terugkeer naar Syrië.

Als Syrische migranten vrijwillig willen terugkeren naar of hervestigen in een derde land, waaronder Turkije of Libanon, dan kunnen zij zich wel wenden tot IOM. Voorwaarde hiervoor is de desbetreffende persoon in het bezit is of kan komen van een langdurige/permanente verblijfsvergunning in het derde land. Per individueel geval kan worden bekeken of aan de voorwaarde wordt voldaan. IOM kijkt dan op basis van de soort verblijfsvergunning of de migrant kan worden geassisteerd in de terugkeer/hervestiging. IOM kan Syriërs met een verblijfsvergunning asiel in Nederland ook assisteren met diensten gericht op gezinshereniging.

Share
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.