logo

Migranten met een asielverleden

AVRR-NL (Assisted Voluntary Return and Reintegration) voor (ex) Asielzoekers

Migranten met een asielverleden in Nederland kunnen bij terugkeer met IOM, naast de standaard REAN-ondersteuning en de AMIF financiële ondersteuning, ook in aanmerking komen voor herintegratie-ondersteuning uit het project AVRR-NL (Assisted Voluntary Return and Reintegration) voor (ex) Asielzoekers. Deze ondersteuning wordt gegeven na terugkeer in het land van herkomst.

Ondersteuning in de vorm van goederen en/of diensten

Voor (ex) asielzoekers die in aanmerking komen voor de bovenvermelde financiële ondersteuning, biedt het AVRR-NL project €1.500,- ondersteuning per volwassene, € 2.500,- per minderjarig kind dat terugkeert met zijn of haar familie en € 2.500,- voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen in het land van herkomst.
Deze ondersteuning wordt niet contant uitgekeerd, maar wordt gegeven in de vorm van goederen en /of diensten (zogenaamde ‘in-kind’ ondersteuning). Het bedrag kan worden besteed aan een inkomensgenererende activiteit, zoals de start van een bedrijfje of een investering in een al bestaand bedrijf van vrienden of familie. Daarnaast kan de ondersteuning ook gebruikt worden voor scholing, en indien noodzakelijk, aan huisvesting.

Voorafgaand aan vertrek wordt in samenspraak met een medewerker van IOM een plan opgesteld waarin de migrant duidelijk maakt waaraan hij/zij de gelden wil besteden.
Eenmaal terug in het land van herkomst wordt het plan besproken met een IOM-medewerker. Op basis van de wensen en de ervaring van de migrant, de mogelijkheden in het land van herkomst en het advies van IOM wordt het herintegratieplan eventueel aangepast en uiteindelijk uitgevoerd. IOM in land van herkomst zorgt voor de betaling aan de dienstverlener en/of de leverancier van goederen (bijvoorbeeld een onderwijsinstelling of bedrijf waarvan de migrant goederen wil kopen).

Voorwaarden voor deelname aan het project:

  • de migrant voldoet aan de REAN-voorwaarden (zie REAN regeling)
  • de migrant heeft een asielverleden: een eerste negatieve beschikking op de asielaanvraag is ontvangen, of de migrant doet een aanvraag minstens 1 maand na zijn of haar eerste asielaanvraag of heeft aangeven zijn/haar tijdelijke vergunning in te willen trekken;
  • de migrant heeft een nationaliteit die in aanmerking komt voor ondersteuning, oftewel de migrant keert terug naar een land dat op de AMIF landenlijst staat. Het merendeel van deze landen heeft een IOM kantoor dat herintegratie-ondersteuning kan bieden.
  • de migrant is niet aangemeld voor in-kind ondersteuning (ondersteuning in de vorm van goederen en/of diensten) bij een andere organisatie
  • de migrant heeft geen zwaar inreisverbod opgelegd gekregen en is niet veroordeeld voor zedenmisdrijven of mensenhandel/ mensensmokkel 

 

AMIF-LOGO-small

BewarenBewarenBewaren
Share
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.