logo

Financiële ondersteuning vanuit het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF)

(Ex)- asielzoekers die vrijwillig uit Nederland willen vertrekken, komen mogelijk in aanmerking voor herintegratieondersteuning door middel van een financiële bijdrage vanuit het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF)  (voormalige HRT regeling).

Migranten in Nederland die willen terugkeren naar hun land van herkomst of in aanmerking komen voor hervestiging, kunnen IOM in Nederland vragen hen daarbij te assisteren op grond van de REAN-regeling. In aanvulling daarop kunnen (ex-) asielzoekers in aanmerking komen voor financiele ondersteuning vanuit het AMIF.
De financiële bijdrage ondersteunt de herintegratie in het land van herkomst of in een derde land (zie hervestiging).

Doelgroep en voorwaarden

(Ex-)asielzoekers die aan de REAN-voorwaarden (zie REAN regeling) voldoen en die vertrekken naar een land op de AMIF landenlijst (zie AMIF landenlijst) komen in aanmerking voor ondersteuning. (Ex-) asielzoekers waarvan de verblijfsvergunning is of wordt ingetrokken, door de IND of op eigen initiatief, behoren ook tot de doelgroep.

Om in aanmerking te komen voor de financiële ondersteuning :

  • de migrant voldoet aan de REAN-voorwaarden (zie REAN-regeling); 
  • de migrant heeft een asielverleden: een eerste negatieve beschikking op de asielaanvraag is ontvangen, of de migrant doet een aanvraag minstens 1 maand na zijn eerste asiel aanvraag of heeft aangeven zijn/haar tijdelijke vergunning in te willen trekken;
  • de migrant heeft een nationaliteit die in aanmerking komt voor ondersteuning, oftewel de migrant is afkomstig van en keert terug naar een land dat op de AMIF landenlijst staat. Het merendeel van deze landen heeft een IOM kantoor dat herintegratie-ondersteuning kan bieden;
  • de migrant heeft geen zwaar inreisverbod opgelegd gekregen en is niet veroordeeld voor zedenmisdrijven of mensenhandel/ mensensmokkel;
  • de migrant verblijft niet in (vreemdelingen)detentie.

Migranten die niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden kunnen wel naar het land van herkomst terugkeren met IOM-assistentie zonder aanvullende financiële ondersteuning vanuit het AMIF, indien zij voldoen aan alle REAN-voorwaarden.

Ondersteuning

(Ex-)asielzoekers die aan de voorwaarden voldoen, komen,  naast de ondersteuning die het REAN-programma biedt, in aanmerking voor de financiële ondersteuning vanuit het AMIF. Dit houdt in dat IOM, naast assistentie ten behoeve van het vertrek uit Nederland, de volgende ondersteuning biedt:

- financiële ondersteuning vanuit het REAN programma van € 200,- voor een volwassene of alleenstaande minderjarige vreemdeling (AMV) en € 40,- voor ieder meereizend minderjarig kind; 
- een aanvullende herintegratiebijdrage vanuit het AMIF van € 1.750,- per volwassene of AMV en € 880,- per minderjarig meereizend kind.

Naast financiële herintegratieondersteuning kan een (ex-)asielzoeker bij vertrek ook in aanmerking komen voor individuele herintegratieondersteuning in natura door IOM. Het gaat hierbij om ondersteuning bij bijvoorbeeld het vinden van een baan, het opzetten van een eigen bedrijf of het volgen van een opleiding.

Contact

Voor meer informatie over de aanvullende financiële ondersteuning en de voorwaarden kunt u contact opnemen met IOM via 088- 746 44 66

 

 AMIF-LOGO-small

Share
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.