logo

Hervestiging in een derde land

IOM biedt ondersteuning aan migranten in Nederland die toestemming hebben gekregen om zich te vestigen in een derde land.

Onder hervestiging in het kader van het REAN-programma verstaat IOM: het vertrek van een persoon die niet in het bezit is van een verblijfsvergunning in Nederland naar een derde land waar de persoon zich niet al eerder legaal heeft gevestigd en waar permanent verblijf gewaarborgd is. Bij intrekking van een verblijfsvergunning door de migrant of door de overheid kan de migrant wel onder de doelgroep vallen.

Voorwaarden
Voorwaarden voor het deelnemen aan het IOM-hervestigingsprogramma zijn:

  • voor hervestiging gelden alle REAN-voorwaarden;
  • de migrant is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde vergunning tot verblijf in het derde land. IOM ondersteunt de migrant niet bij het aanvragen, vertalen en invullen van formulieren;
  • de migrant beschikt over originele en officiële toestemming voor permanent verblijf in het derde land.
  • de migrant heeft zich niet al eerder legaal in het hervestigingsland gevestigd;
  • hervestigingscategorieën waarvoor een kapitaal nodig is komen niet in aanmerking voor ondersteuning èn vertrek via IOM.

Ondersteuning
De migrant die in aanmerking komt voor hervestiging met IOM, ontvangt de volgende ondersteuning:

  • voorlichting over hervestiging;
  • een vergoeding van de verplichte kosten ten behoeve van het verkrijgen van een officiële vergunning tot permanent verblijf, 
  • een vliegticket naar een plaats zo dicht mogelijk bij de eindbestemming;
  • een financiële bijdrage, ook wel een ondersteuningsbijdrage genoemd, om de eerste periode na vertrek uit Nederland te kunnen overbruggen;
  • begeleiding op Schiphol.

Ondersteuningsbijdrage bij hervestiging 
IOM biedt, naast assistentie ten behoeve van het vertrek uit Nederland, een financiële ondersteuningsbijdrage (OSB) vanuit het REAN-programma van € 200,- voor een volwassene of alleenstaande minderjarige vreemdeling (AMV) en  € 40,- voor ieder meereizend minderjarig kind. Voor meer informatie over de voorwaarden zie REAN.

Aanvullende financiële ondersteuning bij hervestiging
Migranten die zich hervestigen in een derde land waar de toelating gewaarborgd is, kunnen in aanmerking komen voor een aanvullende herintegratiebijdrage via het AVRR-NL project. Migranten die zich onder een hervestigingsprogramma voor vluchtelingen hervestigen in een derde land komen niet in aanmerking voor deze ondersteuning.

Aanvraag voor hervestiging tijdig indienen
Het is van groot belang dat een aanvraag voor hervestiging tijdig wordt ingediend. Onder het huidige beleid krijgt een migrant na een definitieve negatieve beslissing op de asielprocedure beperkte tijd om het zelfstandige vertrek te regelen. De hervestigingsprocedure duurt vanaf de aanvraag tot het vertrek gemiddeld 6 tot 18 maanden, afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden en van de procedures die bestemmingslanden hanteren. 
 
Aanvullende informatie
Voor informatie over de toelatingscriteria klik op één van de volgende landennamen: Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten

Contact
Voor meer informatie over hervestiging onder het REAN-programma en de voorwaarden kunt u contact opnemen met IOM via 088- 746 44 66 of het contactformulier.

Share
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.